logá program CR - SR copy.jpg


T.samospr. kraj.jpg

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“.

 

Vážení návštevníci,


vďaka realizácii mikroprojektu „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,“ na ktorom Oravské múzeum POH partnersky spolupracuje s Múzeom Tešínska v Českom Tešíne, vám predkladáme súpis Tranosciany. Súpis je pomenovaný podľa vrcholného diela s názvom Cithara sanctorum od významného evanjelického kazateľa Juraja Tranovského (1592 – 1637). Ide o kompletný zoznam rôznych zachovaných vydaní tohto kancionála vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorý je jedným z výstupov vyššie spomenutého projektu.

 

Súpis Tranosciany v Bibliotéke Čaplovičiane Oravského múzea POH


TRANOSCIANA súpis1 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis2 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis3 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis4 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis5 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis6 copy.jpg
TRANOSCIANA súpis7 copy.jpg

Súpis Tranosciany - pdf dokument