Expozícia - Florinov dom

Dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, situovaný v historickom centre mesta Dolný Kubín, bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po požiari Dolného Kubína (1893) ho získal Jozef Kohúth, významný historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900. Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov.
V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin. Zaslúžil sa o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín (HK). Je autorom 11 básnických zbierok, založil a redigoval Bibliofílie HK (vyše 30 zv.).


Od roku 1997 je v objekte sprístupnená Pamätná izba T. H. Florina s pôvodným zariadením básnika. Vystavené sú tiež jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a biografický obrazovo-textový materiál.
Ďalšie priestory objektu sú múzeom využívané na krátkodobé tematické výstavy odborných pracovníkov prezentujúcich bohaté spoločenskovedné a prírodovedné zbierky inštitúcie.


Florinov dom v DK.jpg
Florinov dom v DK (1).jpg
Florinov dom v DK (7).jpg