Expozícia Čaplovičovej knižnice

Pri príležitosti 170. výročia založenia Čaplovičovej knižnice bola 20. apríla 2009 slávnostne otvorená nová expozícia venovaná unikátnemu zachovanému fondu jej zakladateľa Vavrinca Čaploviča z Jasenovej (5.8. 1778 – 25.12. 1853).
Návštevníci majú vynikajúcu príležitosť zoznámiť sa so vzdelancom a súkromným zberateľom kníh Vavrincom Čaplovičom a s jeho rukopisnou darovacou listinou z 15. apríla 1839, ktorou daroval svoju zbierku Oravskej stolici. Prostredníctvom krátkych charakteristík s ukážkami titulných strán a príloh získajú prehľad o všetkých vedných odboroch zastúpených v knižničnom fonde (lexikóny a bibliografie, teológia, filozofia, história a zemepis, sociológia, právo, filológia, beletria, matematika, prírodné vedy, umenie, revue a varia). K 31. 12. 2015 evidujeme 93 007 knižničných jednotiek z obdobia 14. – 21. storočia.
Zvláštna pozornosť je venovaná ukážkam najstarších častí fondu – rukopisom a inkunábulám a mimoriadne krásnej a hodnotnej výtvarnej a mapovej zbierke, ktorá je inštalovaná na samostatných obrazových paneloch. Súčasťou expozície sú tiež niektoré muzeálne predmety a staré tlače bibliotéky.
Tešíme sa na Vašu návštevu!


čk2.jpg
čk3.jpg
čk1.jpg
čk2.jpg
čk3.jpg
čk4.jpg
čk5.jpg
čk6.jpg