SLUŽBY BÁDATEĽOM


Čaplovičová knižnica sprístupňuje historický fond bádateľskej verejnosti,
vopred ohláseným záujemcom na základe ich osobných,
telefonických alebo mailových požiadaviek v pracovných dňoch:
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Výpožičné služby: prezenčne
Služby: reprografické služby, skenovanie do formátu A3, digitálne fotografovanie