Podkrovie Thurzovho paláca – Hradná dvorana

Rekonštrukciou podkrovia Thurzovho paláca v roku 2016 vznikol na Oravskom hrade nový polyfunkčný priestor, ktorý nesie príznačný názov Hradná dvorana. Súčasťou väčšiny šľachtických sídel v minulosti bývali hradné dvorany, obyčajne pekne staviteľsky vyriešené a vyzdobené siene, ktoré slúžili na stretávanie či spoločenské podujatia, jednoducho ako centrum kultúrneho života. Vďaka rekonštrukcii podkrovia Thurzovho paláca vznikla na Oravskom hrade moderná, polyfunkčná Hradná dvorana, ktorá bude slúžiť na prezentačné, expozičné, konferenčné a rôzne spoločenské účely.

Rekonštrukcia podkrovného priestoru bola realizovaná v rámci projektu Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom európskych fondov regionálneho operačného programu pod názvom„Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov“ s celkovou výškou nákladov 395 776,59 €. Oravské múzeum preinvestovalo v Hradnej dvorane finančné prostriedky vo výške 13 350,-€ na výstavné a expozične prvky a vybavenie kuchynky a sociálnych zariadení.

 


IMG_7435.JPG
IMG_7437.JPG
IMG_7441.JPG
IMG_7446.JPG
IMG_7448.JPG