Expozícia - Milo Urban

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu, prekladateľa. Orave zostal verný napriek všetkým životným peripetiám, neustále sa k nej „vracal“ nielen vo svojej tvorbe.
Expozícia bola otvorená v roku 2012, nadviazala na výstavu venovanú autorovi. Pri vstupe do expozície sa stretneme s „horou“, v ktorej je symbolicky zasadený portét Mila Urbana.


Kalendárium, charakteristika neľahkej doby, v ktorej žil je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Inovatívnym prvkom je svetelná vitrína - obrazová kronika autorovho života. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z osobnej pozostalosti Mila Urbana.


expozícia M.Urban.jpg
Urban - expozícia1.jpg
Urban - expozícia2.jpg
U1.jpg
U2.jpg
U3.jpg
U4.jpg
U5.jpg
U6.jpg
Expozícia Milo Urban.jpg
Budova výstavy M.Urban.jpg