Ekonomické oddelenie

Mgr. Mária Kubicovávedúca odd., ekonómkaekonom@oravskemuzeum.sk+421 905 240 320
Jana Náhlafinančná účtovníčkaormuzdk@vuczilina.sk+421 43 586 4780
Štefánia Hepfelováúčtovník – správca majetku+421 43 586 4780