Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo verejného obstarávateľa:    Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený:                                  PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO:                                             36 145 106
DIČ:                                             2021437913

Kontaktná osoba:                        Mgr. Barbora Danielová (tel.: 043/5816114, mail: projekty@oravskemuzeum.sk)

 

 

 

Aktuálne zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou - Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva - Výzva na predkladanie ponúk


stiahnuť ( 1.06 MB )

Zákazka s nízkou hodnotou - Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Vyhodnotenie


stiahnuť ( 1.14 MB )

Zákazka s nízkou hodnotou - Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúk


stiahnuť ( 11.06 MB )

Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - vyhodnotenie


stiahnuť ( 1.35 MB )

Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - výzva na predkladanie ponúk


stiahnuť ( 1.1 MB )

Zákazka s nízkou hodnotou – reštaurovanie listín - vyhodnotenie ponúk


stiahnuť ( 685.45 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou – reštaurovanie listín - výzva na predkladanie ponúk


stiahnuť ( 722.69 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou – projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“


stiahnuť ( 804.5 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou – projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - vyhodnotenie prieskumu trhu


stiahnuť ( 676.92 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúk


stiahnuť ( 689.1 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“


stiahnuť ( 811.71 KB )

Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy" - Otváranie časti ponúk Kritériá


stiahnuť ( 197.99 KB )

Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“

Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“ - informácia podľa §52 zákona o VO


stiahnuť ( 197.23 KB )

Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“ - Súťažné podklady 1


stiahnuť ( 10.35 MB )

Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“ - Súťažné podklady 2


stiahnuť ( 12.42 MB )

Realizované zákazky

Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“


stiahnuť ( 715.06 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“


stiahnuť ( 730.9 KB )

Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podklady


stiahnuť ( 1.02 MB )

Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmer


stiahnuť ( 33.42 KB )

Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1


stiahnuť ( 246.66 KB )

Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podklady


stiahnuť ( 980.4 KB )

Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmer


stiahnuť ( 44.67 KB )

Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2


stiahnuť ( 2.33 MB )

Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnotenia


stiahnuť ( 124 KB )

Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


stiahnuť ( 426.51 KB )

Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1


stiahnuť ( 175.96 KB )