Sídlo Oravského múzea P.O.Hviezdoslava

Korešpondenčná adresa:Pracovisko v Oravskom Podzámku:
Oravské múzeum P. O. HviezdoslavaOravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 1692/7Administratívna budova č. 2
026 01 Dolný Kubín027 41 Oravský Podzámok