PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013

 

 

PROJEKT - HISTÓRIA JE SVEDKOM DOBY, ŽIVOTOM PAMIATKY A MAJSTROM ŽIVOTA


logá program CR - SR copy.jpg


logo narodní pam ústav.png
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Partner projektu: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži


Celkové oprávnené náklady projektu: 235 200,00 €
Obdobie realizácie projektu: 1.7.2014 – 31.8.2015

 

Stručný popis projektu:
Projekt „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“ je spoločným projektom Oravského múzea konkrétne sa jedná o objekt Oravského hradu a Národního památkového ústavu - Územní odborné pracovište v Kroměříži, konkrétne hradu Pernštejn, ktorý je v ich správe.
Základným podnetom realizácie projektu je vzájomná výmena skúseností v oblasti prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných skúseností.
Cieľom projektu je širokej turistickej verejnosti predstaviť obdobie 13.- 17. storočia a to život rytierov z tých najdôležitejších stránok ako sú boj, zbrane, kostýmy zábava, členstvo v rytierskych rádoch a pod.
Tento cieľ sa zrealizuje prostredníctvom organizovania kultúrno-vzdelávacieho podujatia na Oravskom hrade i hrade Pernštejn, kde sa odprezentuje život rytierov z viacerých aspektov.
Dejiny Oravského hradu sa spájajú s menom Stibor zo Stiboríc, ktorý dostal Oravský hrad do majetku v r. 1420 a bol členom Dračieho rádu. História hradu Pernštejn je spojená s osobnosťou Vratislav z Pernštejna a tento český šľachtic bol členom Dračieho rádu.
Súčasťou projektu sú aj investičné akcie:
"Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - ide o obnovu priestorov Oravského hradu, ktoré dlhodobo neboli z adaptačných príčin sprístupnené pre návštevníkov hradu (realizácia pamiatkových výskumov). V obnovených priestoroch prízemia Thurzovho paláca bude nainštalovaná tzv. Klenotnica Oravského hradu, kde budú môcť návštevníci uvidieť unikátne zbierkové predmety (zreštaurované šaty Juraja Thurzu a jeho potomkov, šperky a iné umelecké predmety z obdobia renesancie) a nálezové situácie z výskumov tohto priestoru.
"Obnova bašty a 1.hradnej brány na hrade Pernštejn" - Podkovovitá dvojplášťová bašta so strieľňami bola na výbežku skalného chrbta postupne vybudovaná na prelome 15. a 16. storočia ako posledná fáza v rámci opevnenia hradu Pernštejn. Spolu s vysunutou bránou, ktorá stojí vedľa nej, tak uzavrela posledné hradné nádvorie. V rámci obnovy bašty a 1.hradnej brány ide o znovusprístupnenie týchto zaujímavých priestorov hradu, ktorými sa rozšíri ponuka a služby v oblasti kultúry. V sprístupnenej miestnosti bude umiestnená menšia expozícia venovaná statočnej a úspešnej obrane. V priestoroch bašty bude osadená informačná tabuľa, venovaná hradnému parku, ktorého súčasťou je i bašta.

Marketingové aktivity projektu:

„Za tajemstvím středověku, aneb pážatá, pánoši a rytíří“ – 9.8.2014, hrad Pernštejn
Išlo o aktivitu, ktorá sa konala na hrade Pernštejn. V priebehu dňa mohli návštevníci spoznať spôsob života mladého šľachtica od jeho služby na pánskom dvore ako páža, cez plnenie povinnosti a služby panoša až po pasovanie na rytiera, jeho systém povinností a hodnôt. Na rytierskom turnaji predviedli rytieri svoje schopnosti v boji i v love, atmosféru dotvárala stredoveká hudba, návštevníci sa pobavili na vtipnom predstavení „Rytířem snadno a rychle“. Deti sa mohli aktívne zapojiť do pásma „Staň se rytířem Zlatého rúna“, kde po splnení jednotlivých úloh na 8 stanovištiach získali pamätný list, diplom a tie, ktoré splnili všetky úlohy boli slávnostne pasované za rytiera Zlatého rúna.

„V znamení draka a rúna“ – 17.8.2014, Oravský hrad
Pre návštevníkov bol pripravený celodenný program, ktorý sa odohrával na Hlavnom nádvorí Oravského hradu. Počas celého dňa mohli návštevníci nazrieť do techniky boja rytierov a vidieť ich v plnom nasadení pri boji na koňoch. Podujatie poukázalo aj na ďalšie stránky rytierskeho systému hodnôt. Neoddeliteľnou súčasťou spoločenskou života v stredoveku bola hudba, tanec i spôsob zábavy, ktoré si návštevníci mohli aj osobne vyskúšať. Príjemným oživením podujatia boli vtipné divadelné predstavenia z rytierskeho života. Pre deti bolo pripravené interaktívne pásmo vyhradené pre deti pod názvom Staň sa rytierom Dračieho rádu. Po úspešnom absolvovaní pripravených úloh na štyroch stanovištiach boli deti pasované do rytierskeho stavu a dostali odznak s motívom Dračieho rádu.

Fotografická dokumentácia

Zrealizované aktivity na Oravskom hrade.


V znameni draka a runa (21) (1325x2000).jpg
V znameni draka a runa (17) (1325x2000).jpg
V znameni draka a runa (10) (1325x2000).jpg
V znameni draka a runa (9) (1325x2000).jpg
V znameni draka a runa (3) (1325x2000).jpg
V znameni draka a runa (1) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (4) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (5) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (6) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (7) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (8) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (11) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (12) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (13) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (14) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (15) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (16) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (19) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (20) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (22) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (25) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (26) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (27) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (28) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (29) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (23) (2000x1325).jpg
V znameni draka a runa (24) (2000x1325).jpg

Zrealizované aktivity na hrade Pernštejn.


P1013974.JPG
P1013990.JPG
P1014046.JPG
P1014059.JPG
P1014239.JPG
Pernštejn 2014 163.jpg

PROJEKT - MUZIKA POD TATRAMI


loga PL SR .jpg


Muzeum-Narodowe-w-Krakowie.jpg
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov projektu: Muzika pod Tatrami

 

Projekt „Muzika pod Tatrami“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013

 

Žiadateľ: Muzeum Narodowe w Krakowie

Partner projektu: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 – 2013

 

Celkové oprávnené náklady: 1.243.668,84 €

Obdobie realizácie projektu: 01/2011 – 09/2013

 

Stručný popis projektu:

Projekt Muzika pod Tatrami je spoločným dielom Múzea Karola Szymanovského – pobočka Národného Múzea v Krakove a Oravského múzea, prijatý za účelom zvýšenia a posilnenia turistickej atraktivity prihraničných regiónov. Tento cieľ bol zrealizovaný prostredníctvom kultúrnych a investičných aktivít uskutočnených na oboch stranách prihraničného regiónu. Koncerty skladieb Karola Szymanowského a tiež iných poľských a slovenských skladateľov, pre ktorých bola inšpiráciou krása Tatier a prírodného bohatstva, mali nielen propagovať prácu známych skladateľov, ale tiež vytvorili ponuku oboch inštitúcií ako trvalý účinok našej spolupráce. Poukázali sme na naše inštitúcie ako atraktívne turistické destinácie, ktoré ponúkajú bohatú a modernú ponuku pre rôzne cieľové skupiny – zahraničných susedov, deti a mládež, milovníkov hudby, v neposlednom rade pre všetkých turistov. Organizovaním spoločných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na oboch stranách hranice bol projekt zameraný na rozvoj turistického ruchu – kultúrnej turistiky.


Hlavné aktivity projektu:

KULTÚRNE AKTIVITY
Koncerty – najdôležitejšou súčasťou projektu bola séria koncertov v priestoroch oboch partnerov. Vystupovali rôzni umelci a študenti hudobných škôl, hudobníci z Poľska aj Slovenska. V repertoári bola hudba Karola Szymanowského, ale aj iných skladateľov, poľských aj slovenských, hudba z rôzneho historického obdobia, poslucháči z radov širokej turistickej verejnosti mali možnosť rôzne hudobné nástroje a obohatiť sa neopakovateľnými hudobnými zážitkami.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
Workshopy pre deti – prázdninové dielne založené na inovačnej hodnote zlúčenia hudobnej improvizácie a hľadania nových zvukov.
Mestská hra v Zakopanom – deti z Poľska a Slovenska nasledovali skladateľa „Po stopách Karola Szymanovského“.

INVESTÍCIE
Aktivity na slovenskej strane – zrealizovala sa výstavba Turistického centra Oravského hradu, ktoré je hlavným informačným bodom pre všetkých návštevníkov. V Infocentre je možné nájsť informácie nielen o činnostiach múzea, ale tiež o významných historických a kultúrnych pamiatkach ako aj o podujatiach cezhraničného regiónu. V Turistickom centre sa nachádzajú pokladne pre zakúpenie tiketov do Oravského hradu, je tam miniexpozícia a informácie pre turistov formou dotykovej obrazovky, ďalej miesto pre oddych turistov, verejné WC. Súčasťou investície je tiež osvetlenie prístupovej cesty do Oravského hradu, úprava okolia pamiatky vybudovaním parku a oddychových zón. Aktivity na poľskej strane – bola zrealizovaná rekonštrukcia vily Atma v Zakopanom, kde býval skladateľ Karol Szymanowsky a jej okolia. Obidve stavby boli prispôsobené aj pre vstup do objektov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 

„Muzika pod Tatrami“ a nová publikácia Juraj Turzo na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 21. 10. 2012 - V nedeľu 21. 10. 2012 sa na pôde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konalo ďalšie kultúrne podujatie „Muzika pod Tatrami.“ Projekt, ktorého partnerom Oravského múzea je Muzeum Narodowe v Krakowe. má u návštevníkov veľký ohlas. Kaplnka Sv. Michala na Oravskom hrade sa stala miestom stretnutia aj významných osobností, ktoré sa podieľali na zrode publikácie Juraj Turzo – veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostný koncert začal o 13.00 hod. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková vo svojom príhovore predstavila projekt „Muzika pod Tatrami.“ a priblížila návštevníkom osobnosť Juraja Turzu. Koncert bol ďalšou z plánovaných kultúrnych aktivít projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, z ktorého Oravské múzeum a Muzeum Narodowe v Krakowe získalo finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. V prvej časti koncertu husľového tria zazneli diela významných hudobných slovenských i poľských skladateľov. Na koncerte bola uvedená do života nová knižná publikácia, ktorej slávnostný akt uvedenia vykonal samotný palatín Juraj Turzo a súčasný župán - Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing Juraj Blanár. Dvojitým úderom mečom uviedli do života publikáciu Pavla Dvořáka a kolektívu autorov: Juraj Turzo - veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostnú chvíľu umocnili aj slová Ing. Juraja Blanára, ktorý spomenul aj svoju vlastnú previazanosť s rodom Turzo. Autor publikácie Pavel Dvořák vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k tomu, aby publikácia uzrela svetlo sveta. Zdôraznil aj význam Kaplnky Sv. Michala, miesta, kde autori svoje dielo odovzdali do rúk čitateľom. V druhej časti koncertu zazneli rockové skladby v podaní husľového tria. Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom v historických priestoroch Oravského hradu.

 

Poklopávanie základného kameňa

Oravský Podzámok, 16. 9. 2012 – V nedeľu 16.9.2012 privítal palatín Juraj Turzo v podhradí Oravského hradu významných hostí pri príležitostí poklopania základného kameňa objektu Turistického centra Oravského hradu. Stavba Turistického centra sa realizuje vďaka úspešnému projektu „Muzika pod Tatrami“ z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013, v ktorom Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava spolu s partnerom Muzeum narodowe v Krakowe získali finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. Slávnostného aktu poklopania sa zúčastníli predseda ŽSK Juraj Blanár, riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, konateľ spoločnosti, ktorá stavbu realizuje Ing. Milan Hanuliak a starosta obce Oravský Podzámok Bc. Jozef Záhora. K príjemnej atmosfére prispela aj FS „Skorušina“ a detský divadelný súbor ÚSMEV pri Základnej škole s materskou školou Babín pod vedením A. Kurčinovej, ktorý predviedol netradičné spracovanie balady Žltá ľalia. Riaditeľka PaedDr. Jagnešáková vo svojom príhovore priblížila charakter celého projektu a jeho aktivity. „Verím, že keď sa takto o rok stretneme, bude na tomto mieste stáť krásna, účelová budova, ktorá bude reprezentatívna a bude spĺňať všetky kritéria modernosti, funkčnosti a inovatívnosti a bude architektonicky zapadať do obce.“, vyjadrila svoje želanie

Koncert „Muzika pod Tatrami“

Oravský Podzámok, 13.06. 2011 - V Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v nedeľu 12.06.2011 o 17:00 hod. na nádvorí Oravského hradu uskutočnil koncert 18-členného Tatranského klimatického orchestra pod vedením uznávanej dirigentky Agnieszki Kreiner. Projekt „Muzika pod Tatrami,“ ktorý popri investičnej časti zahŕňa aj umelecké podujatia, je spoločným dielom Múzea Karola Szymanovského vo Ville Atma v Zakopanom a Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Tento koncert prilákal mnoho domácich, ale aj poľských návštevníkov. V úvode všetkých privítala a predstavila účinkujúcich riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Program uviedla Katarína Ileninová. Prvá rytmická a vynikajúco naštudovaná skladba Tatranského klimatického orchestra z Albumu tatranského č.1 od významného poľského skladateľa a politika Ignacya Jana Paderewského uistila všetkých, že budeme svedkami kvalitného umeleckého zážitku. V zaujímavom výbere repertoáru nechýbali ani ďalšie zvučné mená známych poľských a slovenských skladateľov a dirigentov: Karol Krupiński, Milan Lichard, Ján Cikker, Mikuláš Schneider-Trnavský, Karol Szymanowski, Wojciech Kilar, Barbara Kaszuba a Eugen Suchoň. Spoločným menovateľom tohto výberu boli hudobné osobnosti, ktoré boli vo svojej inštrumentálnej a vokálnej tvorbe inšpirované Tatrami a v niektorých svojich dielach zvlášť goralským folklórom. Publiku sa bravúrnymi sólovými výkonmi predstavila rodáčka z Prešova Pavlína Arvayová (spev) a koncertmajster orchestra Janusz Miryński (husle). Nadšený aplauz prítomných si vyžiadal dvojnásobný prídavok. Po prvom úspešnom koncerte Tatranského klimatického orchestra na Oravskom hrade sa môžeme tento rok tešiť na ďalšie jeho hudobné pokračovania, o ktorých budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

 

Veľkolepý úspech Agnešky Vráblovej v Zakopanom

Dňa 29. mája 2011 sa v poľskom Zakopanom uskutočnilo ďalšie podujatie projektu „Muzika pod Tatrami“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi v tomto projekte sú Národné múzeum v Krakove a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré toto nedeľné podujatie zorganizovalo. O 19:00 hod sa vo vile Atma v priestoroch Múzea Karola Szymanovského začal koncert sopranistky Agnešky Vráblovej, rodáčky z Oravy a bývalej žiačky Luciana Pavarottiho. Zazneli diela Mikuláša Schneidera Trnavského, Eugena Suchoňa a Karola Szymanovského. Fantasticý výkon sólistky podčiarkol klavírny doprovod Erika Jambora. Program uvádzal a účinkujúcich bližšie predstavil publiku Maciej Pinkwart. Záujem o koncert Agnešky Vráblovej bol v Zakopanom mimoriadny a medzi divákmi bolo aj veľa významných hostí. Pozvanie prijal aj konzul Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakowe JUDr. Marián Baláž. Atmosféra podujatia bola fantastická a úspech našej rodáčky, ktorého svedkami boli aj jej rodinní príslušníci, veľký. Svedčí o tom aj „standing ovation“ publika a trojnásobný prídavok sopranistky. „Som nesmierne šťastná, že koncert Agnešky Vráblovej mal tu v Zakopanom takú vrúcnu odozvu. Je to jedinečná sopranistka, a tak dúfam, že aj u nás na Oravskom hrade bude 17.07.2011 na jej ďalšom koncerte taká fantastická atmosféra“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Oravský Podzámok, víkend17. - 18. augusta 2013 bol venovaný dobovej hudbe. Počas klasických prehliadok hradu si návštevníci v jednotlivých miestnostiach vypočuli ukážky z tvorby starých majstrov v podaní mladých interpretov hrajúcich na akordeón, flautu, husle a harfu. Podujatie „Stará hudba v starom hrade“ trvalo od 10.00 do 17.30 hod.

Nové turistické centrum Oravského hradu otvorené

Oravský Podzámok, 23.08.2013 - Neprešiel ani rok od poklopania základného kameňa a budova „Turistického centra Oravského hradu“ bola slávnostne otvorená. V novej budove turistického centra sa nachádzajú dve pokladne, miniexpozícia, malá knižnica, informačné panely a kancelárske priestory. Súčasťou projektu je aj oddychová zóna pre návštevníkov a podsvietenie prístupovej cesty na Oravský hrad. Veľkým prínosom je najmä priestor pre návštevníkov hradu, v ktorom si budú môcť krátiť čas čakania na prehliadku a zároveň získať nové informácie o jednotlivých expozíciách múzea, zaujímavostiach Oravy, Žilinského kraja a okolitých regiónoch ako aj o aktivitách poľského partnera. Priestory novej budovy boli sprístupnené verejnosti v piatok 23. 8. 2013 v poobedňajších hodinách. Všetci veríme, že nové priestory ešte zvýšia atraktivitu Oravského hradu a prispejú k úplnej spokojnosti návštevníkov.

Oravským hradom znela organová hudba
    V nedeľu 29. 9. 2013 sa Oravský hrad a jeho blízke okolie stalo svedkom výnimočnej udalosti. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na tento deň záverečné podujatie projektu „Muzika pod Tatrami“.

Program tohto výnimočného dňa sa začal v novej budove Turistického centra, kde si partneri pripomenuli celý priebeh projektu. Po príhovoroch riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej, vicedirektorky Národného múzea v Krakowe p. Krystyny Pankau a koordinátorky projektu za poľskú stranu p. Gražiny Kulawik sa všetci presunuli do kaplnky sv. Michala, kde sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie zreštaurovaného historického organu, ktorý sa potom po mnohých rokoch rozozvučal v kaplnke sv. Michala. Na koncerte, ktorého hlavnými aktérkami boli Simona Eisinger – soprán a Zuzana Mausen-Ferjenčíková – hra na organe, zazneli skladby Franza Schuberta, Georga Friedricha Händla a Amadea Mozarta. Majstrovské umenie organistky a nádherný soprán Simony Eisinger zanechali vo všetkých zúčastnených neopakovateľný umelecký zážitok. Nestáva sa každý deň, aby sa takéto dve umelkyne stretli na jednom pódiu, a tak ich výkony boli ocenené dlhotrvajúcim potleskom. Pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj Ing. Jozef Štrba – podpredseda ŽSK, sa po koncerte ešte dlho rozprávali o doznievajúcich dojmoch z tohto prekrásneho podujatia.

Fotografie z realizovaných podujatí projektu


agnes4.jpg
starah3.jpg
agnes1.jpg
agnes2.jpg
agnes3.jpg
k3.jpg
k1.jpg
k2.jpg
zak2.jpg
zak1.jpg
IMG_9215.JPG
IMG_9257.JPG
IMG_9323.JPG
IMG_9349.JPG
IMG_9369.JPG
IMG_9496.JPG
IMG_9397.JPG
IMG_9476.JPG
IMG_0622.JPG
IMG_0742.JPG
IMG_0767.JPG
IMG_0796.JPG

Fotografie zo stavby Informačného centra


1.foto.jpg
2.foto.JPG
3.foto.JPG
025.JPG
4.foto.JPG
5.foto.jpg
6.foto.JPG
7.foto.JPG
8.foto.JPG

V rámci implementácie projektu „Muzika pod Tatrami“ začala v septembri 2012 realizácia stavby „Turistické centrum Oravského hradu“, ktorá sa skladá z troch stavebných objektov: výstavba Infocentra, parkové úpravy a osvetlenie prístupovej komunikácie do Oravského hradu. Priebeh výstavby predkladáme na fotodokumentácii.


stiahnuť ( 8.88 MB )

 

 

MIKROPROJEKT - V HRADE A V PODHRADÍ


loga CR SR 2.jpg


NovyJicin co.jpg
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradí


Projekt „V hrade a v podhradí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Fond mikroprojektov je spravovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci programu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Mesto Nový Jičín
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013


Celkové oprávnené náklady: 35.280 €
Obdobie realizácie projektu: 04/2013 – 10/2013

 

Stručný popis projektu:
Základným podnetom realizácie projektu bola vzájomná výmena skúseností v oblasti turistického ruchu, prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných odborných skúseností. Hlavným zámerom mikroprojektu bolo vybudovanie infraštruktúry pre aktívne formy a kultúrne poznávacie formy cestovného ruchu. Oravský hrad je veľkým lákadlom a častou zastávkou turistickej verejnosti, ale absentoval tu priestor oddychovej zóny, kde by návštevníci regiónu mohli pobudnúť a najmä rodiny s deťmi by užitočne a efektívne relaxovali. Partner Mesto Nový Jičín má v intraviláne mesta viacero oddychových a športových zón - napríklad in-line korčulovú dráhu pre mládež, skateboardovú rampu, drevený hrad či bunker pre deti. V piatich častiach mesta o celkovej rozlohe cca 4 500 m2 majú rodiny s deťmi a mládež možnosť pozitívneho využitia voľného času. Pod Oravským hradom sme chceli zrealizovať podobný zámer - vybudovať aktívnu formu oddychovej zóny - vybudovanie šachovej plochy a interaktívnych prvkov pre mládež a deti. Partner z Nového Jičína nám poskytol odbornú pomoc pri návrhu a uskutočnení tejto aktivity, ako aj svoje skúsenosti s prevádzkou oddychovej zóny regiónu.

 

Hlavné aktivity projektu:
Vybudovanie oddychovej zóny pod Oravským hradom:
Oddychová zóna je umiestnená na troch plochách pri administratívnej budove Oravského múzea a zahŕňa šachovú plochu, spevnenú plochu pred dreveným altánkom, plochy pod hradným bralom, spevnené plochy pre interaktívne prvky. Ďalej boli umiestnené lavičky, informačný panel a ostané prvky drobnej architektúry včítane stojanov na bicykle a nádob na smeti.
Otvorenie oddychovej zóny pre verejnosť : kultúrno - spoločenské podujatie
Slávnostné otvorenie oddychovej zóny pre turistickú verejnosť, spolu s partnerom mikroprojektu mestom Nový Jičín. Predstavenie možností využitia oddychovej zóny a upevnenie vytvoreného partnerstva, resp. dohodnutie ďalšej formy spolupráce.

 

Oravský Podzámok, 29. 10. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 29. 10. 2013 slávnostne otvorilo „Oddychovú zónu pod Oravským hradom“. Oddychovú zónu pre návštevníkov Oravského hradu sa podarilo Oravskému múzeu vybudovať zásluhou úspešného mikroprojektu „V hrade a podhradí“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013. Partnerom v tomto projekte je mesto Nový Jičín. Oravský Podzámok a Oravské múzeum získalo zásluhou tohto projektu príjemné miesto pre návštevníkov, ktoré ešte zvýši atraktivitu Oravského hradu. Šachová plocha, interaktívne prvky pre deti, lavičky a ostatné prvky drobnej architektúry prispejú ku skrášleniu obce a priestorov pod hradom. Plochy oddychovej zóny budú výborne využité aj počas kultúrno-výchovných podujatí organizovaných Oravským múzeom v priebehu celého roka.

Fotografická dokumentácia

Fotografie zo slávnostného otvorenia oddychovej zóny.


Otvorenie Oddychovej zony (8).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (2).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (3).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (4).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (5).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (1).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (9).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (10).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (11).JPG
Otvorenie Oddychovej zony (7).JPG
Oddychova zona (2).JPG
Oddychova zona (4).JPG
Oddychova zona (6).JPG
Oddychova zona (7).JPG

 

 

PROJEKT - GORALI VČERA A DNES


loga PL SR .jpg


muzeum-zubrzyca-logo.jpg
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov projektu: Gorali včera a dnes

 

Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013.

 

Názov žiadateľa: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Názov partnera: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

Celkové oprávnené náklady: 55.520€

Obdobie realizácie projektu: 03/2013 – 10/2013

 

Popis projektu:
Oravské múzeum má v správe Oravskú lesnú železnicu (OLŽ), ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v atraktívnom prostredí na hranici regiónov Oravy a Kysúc, okolo ktorej prechádza množstvo cestujúcich z Oravy na Kysuce a späť. Obec Oravská Lesná vznikla rozptýlenou formou osídlenia v oblasti, ktorú pokrývali lesy a je roztrúsená po rôznych častiach lokality. Hlavným zámerom projektu je uchovanie pôvodných tradičných foriem osídlenia v danej oblasti, pôvodne založenej na rozptýlenej zástavbe. Objekt z goralských lazov reprezentuje najmladšie oravské dediny, ktoré vznikli v 17. a na začiatku 18. storočia v oravskej časti Slovenských beskýd. Zakladali ich ľudia nielen z dolnooravských dedín, ale aj pastieri, ktorí ušli z poľských dedičných majetkov grófov Komorovských. Ich predkovia boli väčšinou valachmi salašiacimi na severných svahoch Beskýd a v Gorcoch. Vybudovali si obydlia, aké boli zvyknutí stavať v horách pri sezónnom hospodárstve. Preto dvory často susedili nielen s políčkom, ale aj s pastvinami, na ktorých si každý sám pásol dobytok. Aj pre poddaných zo susedného Poľska tu boli oveľa výhodnejšie podmienky pre život, preto nové goralské dediny mali celkom osobitné životné prostredie. Oravské panstvo tu osadzovalo ľudí aj z toho dôvodu, aby získalo pracovné sily pre ťažobné a dopravné práce pri lesnom hospodárstve.
V uvedenej lokalite absentovala expozícia, ktorá by prezentovala takýto typ osídlenia a v tejto spojitosti by upozornila aj na osobitý etnický pôvod tunajších osadníkov, ktorý sa odrazil na tradičných kultúrnych zvyklostiach, hlavne hospodárskych, sociálno-etnických, ale aj na folklóre. Tamojší obyvatelia rýchlejšie prijímali modernejšie prvky, tak z kultúry susedných poľských regiónov, ako aj z domácich slovenských oblastí, do ktorých boli nútení neskôr odchádzať za prácou. Tento stav pretrváva dodnes a má silný vplyv na rýchle a neudržateľné zmeny v tradičnej ľudovej kultúre tunajšieho obyvateľstva. Na základe týchto skutočností je nevyhnutné práve takýmto spôsobom podchytiť a uchovať pôvodné formy osídlenia, práce, života a tradícií beskydských Goralov na poľsko-slovenskom pohraničí.
Prírodné bohatstvo tejto časti Oravy, ale aj atraktívna OLŽ, ktorá bude spojená s Kysuckou železnicou, lákajú stále viac návštevníkov, ktorí chcú poznať prírodné i kultúrne hodnoty tohto prihraničného regiónu.

 

Hlavné aktivity projektu:
Aktivita č. 1 – výstavba dreveného zrubu goralskej drevenice – prevoz pôvodnej klasickej drevenej stavby z Oravskej Polhory a translokácia v Oravskej Lesnej. Ide o pôvodný obytný dom, ktorý bol umiestnený v intraviláne obce Oravská Polhora a je reprezentantom klasickej drevenej stavby určenej na bývanie goralskej rodiny. Drevená stavba obdĺžnikového pôdorysu má vo vnútri pitvor, kuchyňu, izbu prednú a zadnú. Sedlová strecha s podlomenicami je pokrytá dreveným štiepaným šindľom. Základy a soklový múr bol realizovaný z prírodného kameňa z miestneho lomu. Umiestnenie stavby je situované na sedle Beskyd, ktorý tvorí hranicu medzi Oravou a Kysucami a prechádza tadiaľto cesta do Výchylovky.
Aktivita č. 2 – realizácia expozície tradičnej goralskej kultúry vo vnútorných priestoroch drevenice. Expozícia zahŕňa inštaláciu zbierkových predmetov prezentujúcich život goralov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde žiadateľa i cezhraničného partnera. V rámci tejto aktivity bola vydaná aj odborná publikácia o goraloch: GORALI NA ORAVE.
Aktivita č. 3 – kultúrno – výchovné podujatia: A) Slávnostné otvorenie expozície. Po ukončení vyhotovenia expozície, na záver projektu bola uskutočnená vernisáž expozície tradičnej goralskej kultúry v drevenom zrube. B) prezentácia slovenských goralov v Muzeu v Zubrzycy Górnej – v Orawskom Parku Etnograficznom. Vystúpia folklórne súbory zo Slovenska – detský ľudový súbor so spevom a tancom a súbor dospelých - predstavenie zvykov a života goralov.


Sviatok čučoriedky v Zubrzycy Górnej

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej sa v nedeľu 4.8.2013 odprezentovali už na XI. ročníku známeho podujatia „Swieto Borówki“. V rámci projektu „Gorali včera a dnes“ a s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Oravské múzeum predstavilo návštevníkom skanzenu v Zubrzycy Gornej tradičné jedlá oravského regiónu. Na jedálnom lístku nechýbala v minulosti nenáročná polievka tzv. „Brmboľ“ pripravená zo zemiakov, hádzaných halušiek a so zápražkou s červenou paprikou. Známe a hlavne deťmi obľúbené sladké šúľance s makom a plnená cestovina - bryndzové pirohy. Z hlinených mís boli ponúkané rôzne kysnuté koláče plnené čučoriedkami a tvarohom. Originálna bezplatná ochutnávka dávnych oravských jedál bola odmenená uznaním a veľkým záujmom domácich i zahraničných turistov. Počas podujatia bola slávnostne otvorená výstava s názvom „O nieznanych ludzie...“ prezentujúca tradičnú ľudovú architektúru poľského regiónu Kaszuby. V popoludňajších hodinách si milovníci folklóru mohli oddýchnuť pri vystúpeniach regionálnych poľských i slovenských detských folklórnych skupín. Prácu s ľanom a goralský tradičný ľudový odev predstavila skupina Skalniok zo Zubrzycy Górnej. Pre deti bolo určené divadelné predstavenie pod názvom „Wlazl kotek na plotek“ a množstvo ďalších sprievodných aktivít ako napr. ukážky starých remesiel či ručných prác uskutočnených v nádhernom prírodnom prostredí areálu Parku Etnograficzneho w Zubrzycy Górnej. Aj keď horúci, ale veľmi príjemne strávený deň bol ukončený ľudovou zábavou.

 

Slávnostné otvorenie Goralskej drevenice

Na nedeľu 22. 9. 2013 pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej ďalšie podujatie v rámci projektu „Gorali včera a dnes“. V nedeľu o 13.00 hod. sa začal program, v rámci ktorého bola slávnostne otvorená goralská drevenica na sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice.
Výstavbou klasického dreveného zrubu, ktorý bol v minulosti domovom všetkých Goralov, chce Oravské múzeum zachovať ukážky pôvodných tradičných foriem osídlenia, podporiť turistický ruch a rozvoj malého a stredného podnikania v regióne. V rámci programu návštevníci uvideli ukážky spracovania ľanu, ochutnali tradičné jedlá a odviezli sa vláčikom k novej drevenici. V areáli železnice sa predstavili folklórne súbory zo Slovenska a Poľska a predviedli sa remeselníci s ukážkami historických remesiel.

Fotografická dokumentácia

Fotografia vydanej publikácie Gorali na Orave. Fotografie z podujatia Sviatok čučoriedky v Zubrzycy Górnej a zo slávnostného otvorenia Goralskej drevenici na stanici Oravskej lesnej železnice Sedlo Beskyd.


Gorali včera a dnes.jpg
IMG_0133 (1280x853).jpg
IMG_0142 (1280x852).jpg
IMG_0154 (1280x853).jpg
IMG_0194 (1280x853).jpg
IMG_0205 (1280x853).jpg
IMG_0225 (853x1280).jpg
IMG_0259 (1280x853).jpg
IMG_0265 (1280x853).jpg
IMG_0280 (1280x853).jpg
IMG_0283 (1280x853).jpg
IMG_0352 (1280x853).jpg
IMG_0357 (853x1280).jpg
IMG_0373 (1280x853).jpg
IMG_0485 (1280x853).jpg
IMG_0491 (1280x853).jpg
P8040891 (1280x960).jpg
P8040899 (1280x960).jpg
P8040916 (1280x960).jpg
P8040923 (1280x960).jpg
P8040929 (1280x960).jpg
P8040942 (1280x960).jpg
Poľsko 012 (1280x960).jpg

 

 

PROJEKT - TAJOMSTVÁ STREDOVEKU


logá program CR - SR copy.jpg


logo narodní pam ústav.png
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov projektu: Tajomstvá stredoveku

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu "Tajomstvá stredoveku"
kód projektu SK/FMP/06/023, Fond mikroprojektov OPCS SR - ČR 2007 - 2013.

 

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Partner projektu: Národní památkový ústav, Územní odborné pracovište v Kroměříži


Celkové oprávnené náklady projektu: 22 146,61 €
Obdobie realizácie projektu: 2.5.2012 – 31.10.2012

 

Stručný popis projektu:
Projekt „Tajomstvá stredoveku“ je spoločným projektom Oravského múzea konkrétne sa jedná o objekt Oravského hradu,
ktorý spravuje a Národního památkového ústavu - Územní odborné pracovište v Kroměříži, konkrétne hradu Buchlov, ktorý je v ich správe.
Základným podnetom realizácie projektu je vzájomná výmena skúseností v oblasti prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných skúseností.
Pri skúmaní spoločnej histórie sa našlo niekoľko osobností, ktoré oba hrady spájali ako napr. Stibor zo Stiboríc.
Cieľom projektu je širokej turistickej verejnosti predstaviť obdobie stredoveku – kultúru obliekania, stolovania, dobový spôsob stravovania, hudby, tanca, justície,
remesiel, hier, hygieny a bojového umenia. Tento cieľ sa zrealizuje prostredníctvom organizovania kultúrno-vzdelávacieho podujatia na Oravskom hrade i hrade Buchlov,
kde sa odprezentuje život v stredoveku z viacerých aspektov.

 

Aktivity projektu:


Stredoveké dni na Oravskom hrade
Ide o kultúrno-vzdelávacie podujatie, na ktorom bude prezentácia stredovekých odevov, hudby, spevu, tanca, stravovania, stolovania, hygieny, hrané scénky zo života v stredoveku-zásnuby, lovecké právo,ukážky bojového umenia, stredovekých remesiel

 

Stredoveké dni na Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 1. 8. 2012 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na víkend 4. - 5. 8. 2012 v spolupráci s českým hradom Buchlov nové podujatie. „Stredoveké dni na Oravskom hrade“ sú prvou aktivitou, ktorá bude realizovaná v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“ z fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007- 2013. Počas víkendu sa na Oravskom hrade predstavia viaceré historické skupiny, ktoré návštevníkom priblížia stredoveký spôsob života, boja, remesiel i kultúry. Nebudú chýbať ukážky dobových jedál aj s ochutnávkou, móda, hygiena a rôzne iné zaujímavosti. Na programe sa budú hlavnou mierou podieľať skupiny a občianske združenia spolupracujúce s hradom Buchlov, ktoré sa venujú histórii, remeslám, tancu a iným aktivitám podporujúcim kultúrny život aj na iných hradoch a zámkoch. Podujatie bude trvať počas soboty a nedele od 9.30 hod. do 17.00 hod. a vstup na nádvorie Oravského hradu bude pre všetkých záujemcov voľný. Priamo na nádvorí bude prebiehať remeselný jarmok, na ktorom sa zúčastní okrem iných aj Združenie cechov historických remesiel. Nebudú chýbať tradičné staré remeslá ako košikárstvo, drotárstvo, či rezbárstvo, ale svoje umenie predvedie aj stredoveký pisár, včelári - brtníci s replikami historických úľov, a návštevníci tiež budú môcť na vlastné oči vidieť výrobu krúžkovej zbroje. Dobová hudba bude znieť v podaní skupiny Rattus Rattusz Přerova, o módnu prehliadku sa postará občianske združenie HB Collegium a skupina historických a scénických tancov Porta Temporis predvedie dobové tance. Spestrením programu budú určite aj scénky zo stredovekej justície, loveckého práva a ukážky z obradového života šľachty. Na Veľkej terase Oravského hradu bude cech Terra de Selinanpredvádzať ukážky stredovekej hygieny a kuchyne. „Srdečne pozývam všetkých priaznivcov histórie, aby si nenechali ujsť toto výnimočné podujatie a navštívili počas víkendu Oravský hrad. Určite nebudú ľutovať, veď naši susedia z Česka sú známi svojím výborným vzťahom k histórii, kultúre i umeniu, a tak verím, že budú dobrou inšpiráciou aj pre nás“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia.

 

Tajemství středověku „Dobývaní hradu Buchlova“
Pôjde o podobné kultúrno-vzdelávacie podujatie ako na Oravskom hrade, ale najväčší dôraz sa bude klásť na ukážku dobýjania hradu Buchlov a jeho obranu.

 

„Tajomstvá stredoveku“ na hrade Buchlov
Dňa 1.-2.9.2012 sa pracovníci marketingového oddelenia OM zúčastnili podujatia na hrade Buchlov v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“, ktorý bol podporený Fondom mikroprojektov z programu cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky 2007 - 2013. Podujatie organizovalo Oravské múzeum P.O.H v spolupráci s hradom Buchlov a Národným pamiatkovým ústavom – územným odborným pracoviskom v Kroměříži. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, ktorý prebiehal počas obidvoch dní od 10:00 do 16:00 v celom areáli hradu Buchlov. Hlavným bodom programu bolo dobíjanie hradu Buchlov protihabsburskými povstalcami, ktorí predviedli presvedčivú historickú bitku, ktorá sa tu pred mnohými rokmi skutočne odohrala. Dobové tance z obdobia gotiky prezentovala skupina Porta Temporis, svoje umenie predviedol aj stredoveký kováč a hranými scénkami z histórie Oravského hradu pod názvom „Oravský Dracula“ sa prezentovalo Oravské múzeum P.O.H. Návštevníci mohli ochutnať rôzne gurmánske špeciality a tiež slovenské syrové výrobky. Hlavným cieľom projektu bolo zintenzívniť česko-slovenskú spoluprácu, posilniť cestovný ruch v daných regiónoch a vytvoriť základ pre ďalšiu spoluprácu.

 

Výstava
Hrady sa prostredníctvom výstavy fotografií odprezentujú u svojich partnerov, a tak sa návštevníci dozvedia niečo o histórií hradu, jeho expozíciach, spoznajú interiér, exteriér a niektoré obľúbené podujatia, ktoré sa na hrade organizujú.

Fotografická dokumentácia

Fotografie z podujatia Stredoveké dni na Oravskom hrade, z podujatia Tajomstvá stredoveku na hrade Buchlov a z výstav.


IMG_2931 (1280x853).jpg
IMG_3007 (1280x853).jpg
IMG_3911 (1280x853).jpg
IMG_3918 (1280x853).jpg
IMG_3942 (1280x853).jpg
IMG_3959 (1280x853).jpg
IMG_3975 (1280x854).jpg
IMG_4031 (1280x853).jpg
121 (853x1280).jpg
IMG_2996 (853x1280).jpg
IMG_3002 (853x1280).jpg

 

 

MIKROPROJEKT - KURUCKÉ VOJNY A ICH ODKAZ V HISTÓRII, KULTÚRE A UMENÍ


loga CR SR 2.jpg


logo OM copy.jpg
logo-muzea-tesinska (1).jpg

Názov mikroprojektu: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

 

Projekt „V hrade a v podhradí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Fond mikroprojektov je spravovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci programu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Múzeum Těšínska v Českom Těšíne


Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektov


Celkové oprávnené náklady: 19.419,92 €
Termín realizácie projektu: 01.02.2011 – 31.01.2012


Popis a hlavný cieľ projektu:
Protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorý bol neoodeliteľnou súčasťou dejín nielen Slovenska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vo veľkej miere ovplyvnili mocenskopolitické dianie v daných krajinách ale tiež vývoj, hospodárstvo a život všetkých vrstiev spoločnosti. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je priblíženie vplyvu a vzájomného prepojenia týchto udalostí na regionálny historický vývoj, hospodárstvo a život obyvateľov. V neposlednom rade je to i dokumentácia odkazu kuruckých vojen v umení a kultúre jednotlivých regiónov.


Hlavné aktivity projektu:
1. výskum –štúdium pramenného materiálu v archívoch na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sa bude výskum realizovať (Mgr. Iveta Floreková, PhDr. Martin Chmelík - Oravské múzeum) v archívoch: MV -SR - Slovenský národný archív v Bratislave, MV - SR - Štátny archív v Bytči, MV - SR - Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. V zahraničí sa výskum bude realizovať v Maďarskom národnom archíve v Budapešti (PhDr. Chmelík) a v Rakúskom štátnom archíve a Národnej knižnici vo Viedni (PhDr. Jan Al Saheb a PhDr. Radim Jež - Muzeum Těšínska).
2. výstava - zapožičanie zbierkových predmetov, výroba a tlač faksimile pramenného materiálu, inštalácia výstavy, propagácia.
3. konferencia - príprava konferenčnej miestnosti v priestore Oravského hradu, propagácia podujatia, občerstvenie pre účastníkov.
4. Vydanie kolektívnej monografie - príprava textov pre tlač, jazykové korektúry, inojazyčné resumé, grafická úprava, tlač, distribúcia monografie.

 

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“
Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu.
Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu.
Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.
Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA „KURUCKÉ VOJNY A ICH ODKAZ V HISTÓRII, KULTÚRE A UMENÍ“
V priestore Rytierskej sály Oravského hradu, ktorý je súčasťou Oravského múzea sa dňa 7. septembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Konferencia bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej spolupráce Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne a realizovala sa v rámci európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu. Spolupráca obidvoch inštitúcií je pokračovaním už započatej spolupráce, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2010, keď Oravské múzeum a Muzeum Těšínska realizovali pilotný medzinárodný európsky projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ a úspešne pokračuje i v súčasnosti práve realizovaným projektom s tematikou kurucov a stavovských povstaní.
Uhorské protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín niekdajšieho Uhorska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja Uhorska, ale zároveň zasiahli i do hospodárstva a sociálneho života všetkých vrstiev obyvateľstva. Druhotne sa ich vplyv prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa bezprostredne dotýkali.
Konferenciu otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala účastníkov a vo svojom príhovore zdôraznila: „Napriek tomu, že problematike kuruckých vojen už bola v doterajšej historiografii venovaná dosť veľká pozornosť, niektoré momenty, a to predovšetkým dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú stále možnosti na nové výskumy. A práve to je i jeden z cieľov konferencie, porovnanie dôsledkov v navzájom geograficky nesúvisiacich regiónoch, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Muzea Těšínska v Českom Těšíne, PhDr. David Pindur, ktorý srdečne pozdravil v mene riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku všetkých účastníkov konferencie.
Tematicky bola konferencia rozčlenená na tri okruhy. V prvom, pod názvom „Prológ – premeny vojenstva v 16. – 18. storočí“ s odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jiří Hofman z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Tomáš Klubert PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave, v druhom „Kurucké povstania – priebeh, okolnosti a dôsledky“ odzneli prednášky Prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. z Trnavskej univerzity, PhDr. Jana Al Saheba PhD., Mgr. Martina Krůla a PhDr. Davida Pindura z Muzea Těšínska, PhDr. Martina Chmelíka z Oravského múzea a Mgr. et Bc. Lenky Vašútovej zo Slezskej univerzity v Opave. Tretí tematický okruh „Obraz doby – hospodárstvo, kultúra a náboženstvo“ prezentovali prednáškami Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Elena Beňušová z Oravského múzea.
Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy, ktorá sa realizovala ako plánovaná aktivita už spomínaného projektu. Autorsky ju pripravil pracovník Oravského múzea PhDr. Martin Chmelík a obsahovo naväzuje na konferenciu a hlavný cieľ projektu.
Obohatením samotnej vernisáže výstavy bola prezentácia a krst novo vydanej publikácie „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“, ktorej autorom je riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Publikácia vychádza z realizovaného výskumu knižničného fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry, ktoré sú deponované v Čaplovičovej knižnici, súčasti Oravského múzea.

 

Výstava „Kurucké vojny a ich význam v histórii, kultúre a umení“

Výstava poskytuje náhľad do pohnutých dejín druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia, ktoré boli predovšetkým ovplyvnené mocenským a ideologickým zápasom medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou. Súčasťou tohto konfliktu boli protihabsburgské povstania v Uhorsku, ktorých záverečnú epochu tvorili kurucké vojny.
Výstava prezentuje vypuknutie a priebeh kuruckých vojen na Orave a tiež náhľad na ich vplyv v oblasti východnej Moravy a Tešínska. Počiatkom kuruckých vojen bolo neúspešné sprisahanie, ktoré viedol vtedajší palatín Vešeléni a následné represie cisárskej vlády. Oravu priamo zasiahlo prenasledovanie stúpencov sprisahania, vojenské akcie kuruckého hnutia v 70. rokoch 17. stor., priebeh veľkých stavovských povstaní Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho.
Výstava je inštalovaná v kontexte historickej expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade, v priestore Výstavnej miestnosti v termíne od 7. 9. 2011 do 21. 11. 2011 a realizuje sa v rámci projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, OP CS 2007-2013, Fond mikroprojektov. Okrem prezentačnej funkcie pre širokú laickú i odbornú verejnosť bola využitá aj ako učebná pomôcka pre výučbu dejepisu pre základné školy a ako podklad pre metodický deň učiteľov dejepisu.

Fotografická dokumentácia

Fotografia vydanej publikácie, fotodokumentácia z konferencie Kurucké vojny a ich význam v histórii, kultúre a umení a z rovnomennej výstavy.


kurucke vojny.jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (1).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (2).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (5).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (6).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (7).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (11).jpg
Odborny seminar Kurucke vojny (12).jpg
zástava 099.jpg
zástava 117.jpg
zástava 119.jpg

 

 

MIKROPROJEKT - JURAJ TRANOVSKÝ – POSOL PIESŇOVEJ KULTÚRY


loga CR SR 2.jpg


logo OM male.jpg
logo-muzea-tesinska (1).jpg

Názov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu Juraj Tranovský - posol piesňovej kultúry,
kód projektu SK/FMP/02/003, Fond mikroprojektov OP CS SR - ČR 2007 - 2013.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska v Českom Těšíne
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov


Celkové oprávnené náklady: 19 615,35 €
Termín realizácie projektu: 01. 08. 2010 – 31. 07. 2011

 

Popis a hlavný cieľ projektu:
Intenzívne nadviazanie česko-slovenskej spolupráce a ponuka kvalitných spoločných podujatí cez organizovanie viacerých partnerských aktivít Oravského múzea POH a Muzea Těšínska. Zaujímavou formou sprístupniť a predstaviť Juraja Tranovského, výraznú osobnosť našich spoločných národných dejín, ktorého tvorba mala osobitný vplyv na pestovanie a šírenie piesňovej kultúry v Čechách i na Slovensku v 17. storočí. Zvýšiť informovanosť a povedomie študujúcej mládeže a širokej verejnosti o zachovanom kultúrnom dedičstve, poukázať na medzinárodný význam Tranovského a jeho vplyv na piesňovú a hudobnú kultúru na oboch stranách pohraničia.

 

Hlavné aktivity projektu:
Putovná výstava s rovnomenným názvom – predstaví slovanského Luthera Juraja Tranovského (1592-1637) a jeho vrcholné dielo kancionál Cithara sanctorum (1636). Prípravná fáza sa realizuje v mesiacoch august – október 2010 a bude pozostávať z prípravy scenára, technickej realizácie, inštalácie a samotného sprístupnenia výstavy. V spoločnom librete a ukážkach autorky (Mgr. Katarína Ileninová – Oravské múzeum POH, Mgr. Gabriela Chromcová – Muzeum Těšínska) budú prezentovať historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska, v ktorých sú zachované niektoré vydania spevníka z obdobia 17. – 19. storočia. Súčasťou putovnej výstavy budú muzeálne predmety pochádzajúce z vlastných zbierok zainteresovaných múzeí súvisiace s danou témou.
Harmonogram výstavy: Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne (november 2010 – január 2011), Liptovské múzeum v expozícii NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši (február – marec 2011) a výstavná sieň Múzea Tešínska v Karvinej (apríl – jún 2011). V prípade záujmu a priestorových podmienok môže byť výstava po skončení reprízovaná aj na iných miestach na oboch stranách pohraničia.
Seminár – v januári 2011 sa v Oravskom múzeu POH v Dolnom Kubíne uskutoční seminár s piatimi prednášateľmi z partnerských inštitúcií pre odbornú a širokú verejnosť k téme Juraja Tranovského a Cithary sanctorum. Príspevky budú uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2011.
Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade – v auguste 2010 sa uskutoční hudobno-spoločenské podujatie s rovnomenným názvom v barokovej Kaplnke sv. Michala. Program sa zaháji Službami Božími Evanjelickej cirkvi a. v. a po ich skončení bude nasledovať koncert zostavený z hudobnej produkcie 17. storočia pre širokú verejnosť a návštevníkov Oravského hradu. Súčasťou programu bude malá výstavka muzeálnych predmetov a spevníka Cithara sanctorum v priestore sakristie kaplnky. Ďalšie hudobné podujatie profesionálnych telies sa pripraví v júli 2011 v Kaplnke sv. Michala, ktoré bude zároveň aj slávnostným ukončením ročného projektu.
Katalóg Tranosciany – v júli 2011 bude na webových stránkach partnerských múzeí zverejnený kompletný súpis zachovaných vydaní Cithary sanctorum nachádzajúcich sa v oboch historických knižniciach Oravského múzea POH a Múzea Tešínska. Aktivita prispeje k lepšiemu prístupu a využívaniu knižnično-informačných pre potreby používateľov.

 

Súpis Tranosciany
Z tejto stránky si môžete stiahnuť Súpis Tranosciany: http://oravskemuzeum.sk/?get=qmT3zI5Wq[9MG1gG5}qmw1z5YWi}qHGLVg5Wq[g5}qiT3mT3zI5W}q9Vi5Wq0G[95}qJ3l[9MG1gG5W[[}qJ3lmw1z5WzV}q]MG}JgG5W}q0M05Wziizk


AKTUÁLNE ÚDAJE

Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade 22.08.2010: 80 návštevníkov
Výstava v OM POH v Dolnom Kubíne: 700 návštevníkov
Seminár v OM POH v Dolnom Kubíne: 45 účastníkov
Výstava v Liptovskom múzeu - Čierny orol v Liptovskom Mikuláši: 414 návštevníkov
Výstava vo Výstavnej sieni Múzea Tešínska v Karvinej: 550 návštevníkov
Výstava na Oravskom hrade OM POH: 863 návštevníkov (júl 2011)

 

Otvorenie výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Karvinej

Karviná, 28.4.2011 - Vo Výstavnej sieni Karviná, ktorá je objektom partnerskej inštitúcie Múzea Tešínska, sa vo štvrtok 28. apríla 2011 o 17. hod. uskutočnila vernisáž putovnej výstavy s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Výstava je nosným podujatím spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
V úvode vystúpil miestny spevácky zbor Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. s interpretáciou dvoch Tranovského piesní zo spevníka Cithara sanctorum. Potom prítomných srdečne privítal pán riaditeľ Múzea Tešínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka a vo svojom príhovore pripomenul dôležitý význam slovanského Luthera Juraja Tranovského dodnes známeho viac vo východných krajinách a zároveň upriamil pozornosť aj na jeho rovesníka Jána Amosa Komenského, osobnosť známejšiu na Západe. Pán riaditeľ následne odovzdal slovo pani riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej, ktorá predstavila spoločný projekt so zrealizovanými úspešnými podujatiami projektu od jeho začatia v auguste 2010 doteraz. Zároveň všetkých pozvala 24.7. na slávnostné ukončenie projektu s názvom „Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade“ do Kaplnky sv. Michala.
Srdečné pozdravy predniesli ďalší vzácni hostia: pán Mgr. Stanislav Pietak, emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne, Mgr. Ján Waclawek, poverený zastupovaním biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. v Českom Tešíne, starosta obce Třanovice Bc. Ján Tomiczek a zborový farár Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. v Karvinej Mgr. Ján Cieslar. Putovnú výstavu so zaujímavosťami zachovaných vydaní Cithary sanctorum, ktoré sa nachádzajú v oboch partnerských inštitúciách, zúčastneným priblížila spoluautorka libreta pani Mgr. Gabriela Chromcová, vedúca Múzejnej knižnice Silesia Múzea Tešínska. Na záver si prítomní mohli spolu so speváckym zborom spontánne zaspievať pieseň Juraja Tranovského. Po skončení programu nasledovala voľná prehliadka výstavy, ktorú pozitívne ocenili domáci i hostia.

 

Putovná výstava Juraj Tranovský – „posol piesňovej kultúry“

Liptovský Mikuláš, 28. 2. 2011 – V priestoroch NKP Čierny orol, ktorý je objektom Liptovského múzea, sa v pondelok 28.2. 2011 o 14. hod. uskutočnila vernisáž putovnej výstavy s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Výstava je nosným podujatím spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
Prítomných srdečne privítala pani riaditeľka Liptovského múzea PhDr. Iveta Zuskinová a odovzdala slovo pani riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej, ktorá vo svojom príhovore predstavila spoločný projekt s jeho podujatiami a zároveň všetkých pozvala 24.7. na slávnostné ukončenie projektu do Kaplnky sv. Michala na Oravský hrad. Potom sa v krátkosti prihovoril pán riaditeľ Múzea Tešínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka a ocenil skutočnosť živej tradície piesňovej kultúry a posolstva Juraja Tranovského v našich regiónoch. Autorky libreta výstavy Mgr. Katarína Ileninová a Mgr. Gabriela Chromcová priblížili zaujímavosti zachovaných vydaní spevníka Cithara sanctorum, ktoré sa nachádzajú vo fondoch partnerských inštitúcií.
V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Fidelitas zo Závažnej Poruby pod vedením zborového farára Vladimíra Pavlíka. Interpretoval niekoľko Tranovského piesní z kancionála Cithara sanctorum. Po skončení programu nasledovala voľná prehliadka výstavy, ktorú pozitívne ocenili viacerí zástupcovia domácich kultúrnych organizácii z Mestského múzea J. Kráľa, vydavateľstva Tranoscius, Liptovského kultúrneho strediska, Mestskej knižnice G. Féjerpatakyho – Belopotockého, Miestneho odboru Matice slovenskej a Spojenej evanjelickej školy v Liptovskom Mikuláši.

 

Otvorenie výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“.

Dolný Kubín, 29. 11. 2010 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorilo v pondelok 29. novembra t.r. putovnú výstavu s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v priestoroch expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Výstava je spoločným pilotným projektom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Múzea Tešínska v Českom Tešíne a zároveň nosnou súčasťou schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka Oravského múzea POH PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila významný vplyv osobnosti Juraja Tranovského a jeho vrcholného diela kancionála Cithara sanctorum pre šírenie piesňovej kultúry na Slovensku a v Čechách. Autorky libreta výstavy Mgr. Katarína Ileninová (Oravské múzeum POH) a Mgr. Gabriela Chromcová (Múzeum Tešínska, Český Tešín) v krátkosti predstavili zaujímavosti ukážok z rôznych vydaní kancionála od 17. do 19. storočia, ktoré sú zastúpené jednak vo fondoch Čaplovičovej knižnici a partnerskej Múzejnej knižnici Silesia. V závere vystúpil zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislav Stanček, ktorý prítomným priblížil aktuálne posolstvo Cithary sanctorum do dnešných dní. K príjemnej atmosfére slávnostného otvorenia prispeli hudobným programom zostaveným z Tranovského kancionála členovia komorného zoskupenia „Musica Arvensis“ pôsobiaci pri ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Prítomní hostia a návštevníci, ktorí prišli v hojnom počte, po skončení programu vyjadrili svoje uznanie a spokojnosť s celým podujatím.
Výstava potrvá do konca januára 2011 a veríme, že svojím obsahom zaujme, obohatí a rozšíri poznatky študujúcej mládeže a širokej verejnosti.

 

Seminár – Juraj Tranovský

Dolný Kubín, 10. 1. 2011 – V priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v pondelok 10. januára 2011 uskutočnil seminár s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Seminár bol jedným z plánovaných podujatí spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. Po prezentácii účastníkov seminár slávnostne otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková privítaním hostí: Mgr. Stanislava Pietaka, biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne so svojimi spolupracovníkmi, Mgr. Stanislava Kaczmarczyka, zborového farára Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne, starostu obce Třanovice Bc. Jána Tomiczeka, Mgr. Tomáša Tyrlíka, zborového farára Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Třanoviciach, viceprimátora mesta Dolný Kubín Mgr. Gustáva Turčinu a doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a všetkých prítomných. Vo svojom príhovore vyjadrila presvedčenie, že „celé podujatie svojou obsahovou pestrosťou referátov prispeje k lepšiemu pochopeniu odkazu a doceneniu významnej osobnosti Juraja Tranovského a jeho kancionála Cithara sanctorum, ktorý tento rok slávi 375. výročie od svojho prvého vydania.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Múzea Tešínska v Českom Tešíne PhDr. David Pindur, ktorý prítomných srdečne pozdravil v mene pána riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku. Vyzdvihol nadviazanie tohto podujatia na cieľ putovnej výstavy ako nosnej časti spoločného projektu, šíriť odkaz Juraja Tranovského v našich regiónoch.
V doobedňajšom bloku príspevkov vystúpili traja autori príspevkov s nasledujúcimi referátmi: historik Muzea Těšínska PhDr. Radim Jež – Těšínsko v období života Jiřího Třanovského (powerpointová prezentácia); zástupca Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. JUDr. Daniel Spratek, Ph.D. – Jiří Třanovský. Život, dílo a odkaz na rodném Těšínsku (prednáška); vedúca Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska Mgr. Gabriela Chromcová – Tranosciana ve sbírkách Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně (powerpointová prednáška). V diskusii zaznel pozdrav viceprimátora mesta Dolný Kubín Mgr. Gustáva Turčinu a viacero podnetných myšlienok doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD., riaditeľa Národného bibliografického ústavu SNK v Martine, ktorý prítomným priblížil konferenciu z roku 2006 pri príležitosti 370. výročia 1. vydania Cithary sanctorum a ďalšie významné skutočnosti.
V druhej časti seminára odzneli dva príspevky autorov: zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislav Stanček – Teológia Cithary sanctorum; vedúca sekcie Bibliotéky Čaplovičiany Literárnovedného odd. Oravského múzea POH Mgr. Katarína Ileninová – Odarum sacrarum a Cithara sanctorum vo fonde Čaplovičovej knižnice. V diskusii vystúpili s krátkymi pozdravmi hostia z Třanovic a Českého Tešína. Záverečné slovo predniesol zúčastneným Mgr. Stanislav Pietak, Ph.D., biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne. Po skončení seminára si všetci mali možnosť prezrieť výstavu venovanú Jurajovi Tranovskému a jeho spevníku Cithara sanctorum.

Fotografická dokumentácia

Fotografie z otvorenia putovnej výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Karvinej, v Liptovskom Mikuláši a v Dolnom Kubíne a fotografie zo seminára „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Dolnom Kubíne.


004 (1280x853).jpg
IMG_3383 (1280x853).jpg
IMG_3415 (1280x853).jpg
IMG_3418 (1280x853).jpg
IMG_3430 (1280x853).jpg
IMG_3494 (1280x853).jpg
P4280536 (1280x960).jpg
P4280538 (1280x960).jpg
P4280545 (1280x960).jpg
Prednáška Tešínsko (1280x960).jpg
Privítanie (1280x960).jpg
Snímek 009 (853x1280).jpg
Snímek 047 (1280x853).jpg
Snímek 092 (1280x853).jpg
Tranovský 1..jpg
Účasť na seminári (1280x960).jpg

 

 

PROJEKT - PRÍRODA ORAVY NÁS SPÁJA


loga PL SR .jpg


1024px-POL_Babiogórski_Park_Narodowy_LOGO.svg.png
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Názov projektu: Prírody Oravy nás spája

 

Donor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. ŽSK - Mikroprojekty. Stránka programu. Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/I/019

 

Realizátori:
1 Vedúci partner Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. www.oravskemuzeum.sk
2 Cezhraničný partner Babiogórski Park Narodowy. www.bgpn.pl


Pracovný tím:

RNDr. Dušan Karaska – koordinátor projektu, Ing. Peter Tomáň - koordinátor pre prácu s verejnosťou, Mgr. Mária Kubicová - finančná manažérka


Trvanie projektu: 1. 1. – 31. 12. 2010
Rozpočet projektu: 42037,20 €


Základné údaje o projekte:

Vstup Slovenska a Poľska do Európskej únie umožnil nebývalý rozvoj spolupráce oboch štátov aj v prihraničných oblastiach. Hospodárska a kultúrna spolupráca sa i v súvislosti s ekonomickým rastom oboch krajín začala intenzívne rozvíjať. Ekonomický rast však priniesol zvýšenie nepriaznivého vplyvu na prírodné prostredie. Oproti hospodárskej a kultúrnej spolupráci zaostáva spolupráca pri ochrane prírodného dedičstva. Obyvateľstvo a inštitúcie v cezhraničnom regióne Orava nemajú dostatočné informácie o ochrane prírody a prírodných pomeroch na svojom území či na opačnej strane hranice. Nízka úroveň poznania prírody regiónu negatívne ovplyvňuje vzťah obyvateľstva k svojmu prírodnému dedičstvu (čo nepoznáme, to si nevážime). Všeobecné informácie o ochrane prírodného dedičstva z učebníc, médií, či internetu nestačia k zlepšeniu vzťahu obyvateľstva k svojmu prírodnému prostrediu. Dôsledkom tejto situácie je aj napriek sprísneniu zákonných noriem zhoršujúci sa stav prírodného dedičstva v regióne Orava a stagnujúci vzťah obyvateľstva k životnému prostrediu.
Jedným z riešení tejto situácie je propagácia poznatkov o prírodných pomeroch Oravy so zvýraznením ich osobitostí a výnimočnosti (vzácnosti) v snahe posilniť hrdosť na prírodné dedičstvo svojho regiónu (budovanie zdravého lokálpatriotizmu) a zapojenie obyvateľstva do sledovania prírody na príklade vtáctva (po celý rok ľahko sledovateľná a v spoločnosti obľúbená živočíšna skupina) s poukázaním na jeho život a nebezpečenstvá, ktorými ich ľudská činnosť ohrozuje (starosti a radosti v domácnosti majú nielen ľudia ale aj vtáky). Zvýšením záujmu miestneho obyvateľstva, najmä mládeže, o prírodu sa na jednej strane prispeje k spoločensky prospešnému ušľachtilému využívaniu voľného času obyvateľov regiónu, na strane druhej sa zlepší jeho vzťah k svojmu prírodnému dedičstvu. Pobyt v prírode má okrem toho pre človeka aj pozitívny zdravotný a psychický význam. Zlepšením poznatkov o prírode regiónu, zvýšením hrdosti na jej výnimočné hodnoty a zapojením do sledovania vtáctva možno očakávať zlepšovanie vzťahu človeka k prírode svojho domova a následne zníženie negatívnych vplyvov človeka na prírodné dedičstvo a zlepšenie situácie v jeho ochrane.

 

Projektové aktivity:
Seminár „Prírodné hodnoty Oravy“: Seminár bude realizovaný v slovenskej časti Oravy so zameraním na prírodu celého regiónu. Jeho prednášateľmi budú odborníci na jednotlivé zložky prírodného prostredia Oravy zo Slovenska i Poľska. Je zameraný pre širšiu zainteresovanú verejnosť regiónu s cieľom prezentovať súčasné poznatky o prírode regiónu Orava. Referáty zo seminára sa plánujú publikovať v odbornom periodiku vydávanom žiadateľom (Zborník Oravského múzea), ktorý však bude vydaný mimo aktivít i rozpočtu tohto projektu.
Výstava „Rašeliniská Oravy“: Vvýstava je zameraná na prezentáciu rašelinísk - unikátneho prírodného fenoménu typického pre región Orava, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hranice a ktorých prírodovedný a ochranársky význam má stredoeurópsky rozmer. Ide o prostredie, ktoré je veľmi ohrozené a verejnosť má k močiarom prevažne negatívny postoj. Z týchto dôvodov je potrebné informovať o význame rašelinník pre prírodu i človeka a prispieť k zmene postoja verejnosti k tomuto vzácnemu prostrediu. Výstava je určená širokej verejnosti, osobitne miestnym obyvateľom a žiakom základných a stredných škôl regiónu. Pozostáva z prípravy zámeru (scenár, libreto), technickej prípravy a inštalácie (výroba posterov konštrukčných prvkov, tlač materiálov, inštalovanie), sprístupnenia výstavy (vernisáž výstavy a jej následné otvorenie pre verejnosť), workshopu k problematike výstavy a reprízy výstavy na inom mieste regiónu. K výstave bude vydaný tlačený informačno-propagačný materiál Sprievodca prírodou Oravy, ktorý bude možné využiť aj po skončení projektu pri ďalších reprízach výstavy a iných ekovýchovných aktivitách. Bude mať v jednom výtlačku slovenský i poľský text. V rámci tohto projektu sa plánujú 2 inštalácie tejto výstavy na 2 rozličných miestach regiónu. Aj po skončení projektu sa plánujú reprízy tejto výstavy na iných miestach regiónu podľa záujmu a priestorových možností.
Poznávame vtáctvo Oravy: Aktivita ekovýchovného charakteru je zameraná na zainteresovanie miestnych obyvateľov, najmä mládeže, na ochrane prírodného dedičstva Oravy na príklade verejnosti známeho a populárneho vtáctva s cieľom prebudiť záujem obyvateľstva o vtáctvo, jeho sledovanie a ochranu v zmysle známeho „Čo poznám, to si aj viac vážim a viac chránim„. Súčasťou aktivity sú prednášky o prírode Oravy, exkurzie do prírody zamerané najmä na pozorovanie a poznávanie vtáctva svojho okolia, ornitologický tábor zameraný na propagáciu ochrany vtáctva a zaškolenie k jeho sledovaniu s realizáciou praktických ochranárskych aktivít (napr. inštalácia vtáčích búdok, umelých hniezd a pod.) a metód výskumu vtáctva (odchyt a krúžkovanie). Súčasťou aktivity je vydanie skladačky o významných ohrozených vtáčích druhoch typických pre región Oravy a vydanie CD „Prírodné hodnoty Oravy“ podávajúceho aktuálne informácie o prírodných danostiach regiónu Orava a ich význame. Skladačka bude mať v každom výtlačku slovenský aj poľský text identického obsahu.

 

Doterajšie výsledky:
Prednášky: 34 s 1253 poslucháčmi
Exkurzie: 13 s 508 účastníkmi
Tábor: 1 s 23 účastníkmi

Fotografická dokumentácia

Fotografie zo semináru „Prírodné hodnoty Oravy", z výstavy „Rašeliniská Oravy“ a z aktivity "Poznávame vtáctvo Oravy".


IMG_1493 (1280x853).jpg
IMG_3181 (1280x853).jpg
IMG_3293 (1280x853).jpg
IMG_3303 (1280x853).jpg
Obrázok 295 (1280x853).jpg
Obrázok 355 (1280x853).jpg
P1070251 (1280x960).jpg
P1080018 (1280x960).jpg
P1080217 (1280x960).jpg
PA066951 (1280x958).jpg