Oddelenie odborných činnosti

Mgr. Iveta Florekovázástupkyňa riaditeľky, historičkahistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 12

Sekcia spoločenských vied

PhDr. Elena Beňušováetnografkaetnografia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 18
PhDr. Martin Chmelíkhistorikmilitaria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42
PhDr. Erika Kulášováetnografkanarodopis@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 18
Mgr. Barbora Danielováarcheologičkaarcheologia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 14

Sekcia prírodných vied

RNDr. Oľga Removčíkovábotanička, geologičkapriroda@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 32
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológmykologia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42

Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu

Mária Reguliovádokumentátorka+421 43 58161 20