Výstava 150 rokov Oravského múzea

V roku 2018 uplynie 150 rokov od vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade, predchodcu terajšieho Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Pri tejto príležitosti bude v dňoch 16.4.2018 – 30.9.2018 vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne sprístupnená verejnosti výstava s názvom 150 rokov Oravského múzea.

Oravské múzeum vzniklo integráciou bývalého múzea Oravského komposesorátu, neskôr Oravského vlastivedného múzea v Oravskom Podzámku, Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ku ktorým postupne boli pripojené viaceré samostatné expozície.
V úvodnej časti na niekoľkých banneroch je na výstave prezentovaný súčasný stav Oravského múzea P. O. Hviezdoslava s podrobnou textovou aj obrazovou charakteristikou všetkých jeho expozícií. Druhá časť výstavy je venovaná histórii múzea, kde sú prezentované najdôležitejšie medzníky vzniku a vývoja múzea, jeho priestorové aj personálne zmeny, zameranie a obsah činnosti, najvýznamnejšie aktivity a akvizičná činnosť. V tretej časti výstavy je dôraz položený na prezentáciu zbierkového fondu podľa jednotlivých vedných odborov, a to tak prostredníctvom fotografií ako aj inštalácie vybraných predmetov. V rámci výsledkov prezentačných foriem činnosti múzea sa návštevníci budú môcť oboznámiť s tradičnými a najvýznamnejšími podujatiami organizovanými pre verejnosť, ako aj s výsledkami významných projektov, či bohatej edičnej činnosti.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. 4. 2018 o 15:00 vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.


Tešíme sa na Vašu návštevu!

Wystawy 2017

Zmena programu vyhradená.

Výstavy - Florinov dom 2018