CENY BILETÓW - Dom pamięci Martina Kukučína w Jasenovej

Miesiącdzieci poniżej 6 latdzieci, studenci, emeryci, inwalidzidorośli
Styczeń - Grudzieńzdarma1,- €2,- €