Ekspozycja dzieła "Żona leśniczego" (sł. Hájnikova žena) Hviezdoslava w Oravskiej Polhorze

Ekspozycja literacka zainstalowana w budynku leśniczówki pod Babią Górą, była udostępniona w październiku 1979 roku w ramach imprezy XXV Kubin Hviezdoslava. To pierwsze prawdziwe literackie muzeum na Słowacji, poświęcone dziełu poety.

Ekspozycja z jednej strony chce zaprezentować środowisko, w którym poeta czerpał inspirację, a z drugiej strony przybliża dzieło od momentu jego powstania, pierwszego wydania w prasie przez wszystkie dotychczasowe wydania i jego odbicie w innych dziedzinach sztuki – w teatrze, filmie i sztukach plastycznych.
Ekspozycja podzielona jest na cztery części. Pierwsza przedstawia środowisko życia i pracy rodziny leśniczego. Celem twórców było stworzenie atmosfery dawnego mieszkania w orawskich leśniczówkach. W drugiej części zostały chronologicznie opisane powstanie i stopniowe urzeczywistnienie pomysłu napisania tego pierwszego utworu liryczno-epickiego.

W trzecim pokoju jest dokumentacja wpisania dzieła poety w świadomość narodu.
Ostatni pokój można opisać jako prezentację Żony leśniczego w obecnych czasach. Do świadomości powszechnej weszła dzięki opracowaniu dramatycznemu i filmowemu. Żonę leśniczego prezentuje w malarstwie wielu malarzy i ilustratorów wydań książkowych, od pierwszych aż po szczytowe dzieło tego gatunku - ilustracje artysty narodowego Martina Benki.

W oryginalnej leśniczówce, którą odwiedzał P.O.Hviezdoslav, i która w 1912 roku spłonęła /na jej gruzach zbudowano obecny budynek/ w 1904 roku urodził się pisarz Milo Urban. Jemu jest poświęcona ekspozycja w sąsiednim budynku, który należy do leśniczówki.


H1.jpg
H2.jpg
Chalupa čiší hájniková.jpg
Hájovňa a kvety.jpg
interiér JO.jpg
int3.jpg
H4.jpg
_DSC8072.jpg