Ekspozycja Biblioteki Čaploviča

Z okazji 170. rocznicy założenia Biblioteki Čaploviča została 20 kwietnia 2009 r. uroczyście otwarta nowa wystawa poświęcona unikalnemu zachowanemu funduszowi książkowemu jej założyciela Vavrinca Čaploviča z Jasenovej (5 VIII 1778 - 25 XII 1853).
Zwiedzający mają doskonałą okazję zapoznać się z naukowcem i prywatnym kolekcjonerem książek Vavrincem Čaplovičem i z jego rękopisowym pismem darowizny z 15 kwietnia 1839 roku, którym przekazał swoją kolekcję Komitatu Orawskiemu. Za pomocą krótkich charakterystyk z przykładami stron tytułowych i załączników, uzyskają informacje o wszystkich dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez fundusz książkowy (leksykony i bibliografie, teologia, filozofia, historia i geografia, socjologia, prawo, filologia, literatura, matematyka, nauki przyrodnicze, sztuka, rewia i varia). Dnia 31 XII 2014 fundusz liczył 92 845 jednostek bibliotecznych z okresu XIV. - XXI. wieku.
Szczególną uwagę poświęca się pokazom najstarszych części funduszu – rękopisów i inkunabułów oraz wyjątkowo pięknemu i cennemu zbioru plastycznemu i mapowemu, który jest zainstalowany na odrębnych tablicach obrazowych. Częścią wystawy są także niektóre przedmioty muzealne i starodruki biblioteki.
Zapraszamy Państwa do nas!


čk2.jpg
čk3.jpg
čk1.jpg
čk2.jpg
čk3.jpg
čk4.jpg
čk5.jpg
čk6.jpg