USŁUGI DLA BADACZY:


Biblioteka Čaploviča udostępnia fundusz historyczny zainteresowanym badaczom
na podstawie osobistego,
telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia w dniach roboczych:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

 

Usługi wypożyczania: prezencyjnie
Usługi: reprograficzne, skanowanie, fotografowanie cyfrowe