Ekspozycja Orawskiej Kolejki Leśnej

Pierwsze pomieszczenie - wejściowe
Pomieszczenie wejściowe poświęcone jest kontekstu historycznemu powstania i działalności Orawskiej Kolejki Leśnej. Znajduje się tu pierwsza, wstępna tablica informacyjna z tekstem i zdjęciami poświęconymi założeniu Orawskiej Kolejki Leśnej. W głównej witrynie na boku pierwszej sali są zainstalowane modele leśnych środków transportu z czasów przed pojawieniem się kolei leśnych: zbiornik zaporowy, tratwy, drewniane mosty, model leśniczówki oraz zabytkowe narzędzia do opracowania drewna.
Druga witryna naprzeciwko drzwi wejściowych poświęcona jest kolei leśnej. Zabytkiem dominującym jest model zwrotnic, które zapewniają kolejce leśnej stałe miejsce w historii techniki. Około modelu znajdują się znaki drogowe i tablica informacyjna z kolei leśnej, a także drewniane makiety do produkcji form, z których odlewano części zamienne pojazdów szynowych.
Odrębną całością jest ogromny tzw. "štipák", który służył do manipulacji z świeżo ściętym drewnem.

Drugie, końcowe pomieszczenie
W pomieszczeniu końcowym została przedstawiona historia i teraźniejszość Orawskiej Kolejki Leśnej. Zawiera 5 tabeli informacyjnych, które pokazują podstawowy przegląd historii Orawskiej Kolejki Leśnej w postaci zdjęć i krótkich tekstów informacyjnych.
Przy oknie znajduje się instalacja, która przedstawia dwóch drwali w pracy w lesie. Są to manekiny wyposażone w historyczne stroje i narzędzia używane do wycinku drewna.
Ekspozycji towarzyszą trzy gabloty. W pierwszej znajdują się zabytkowe środki komunikacyjne na kolei leśnej: telefon, latarki, latarnie. Druga jest poświęcona starym dokumentom dotyczącym kolei leśnych. Zawiera mapę Orawy ze zaznaczoną ziemią Komposesoratu Orawskiego i linią kolejki leśnej. Oprócz mapy prezentujemy tu protokoły budowy kolei leśnej. Trzecia przedstawia materiał promocyjny działalności Orawskiej Kolejki Leśnej dla zwiedzających i aktualności obecnego prowadzenia muzeum.


do expozície.jpg
do expozície2.jpg
expozícia OLŽ 2 - M. Pišný.jpg
sane.jpg
Exteriérová expozícia na olž3.jpg
Exteriérová expozícia olž3.jpg