Strych Pałacu Thurzy – Sala Zamkowa

Dzięki rekonstrukcji strychu Pałacu Thurzy, która odbyła się w roku 2016, powstało nowe pomieszczenie pod nazwą Sala Zamkowa. Częścią większości zamków były właśnie sale zamkowe, które służyły do spotkań i imprez. Były one centrum życia kulturalnego. Rekonstrukcja strychu Pałacu Thurzy przyniosła na Zamek Orawski nową, polifunkcyjną Sale Zamkową, która jest używana do celów prezentacyjnych, ekspozycyjnych, konferencyjnych i z innych okazji.

Rekonstrukcja była realizowana w ramach projektu Žilinského samosprávneho kraja, wykorzystane były fundusze europejskie regionalnego programu pod nazwą „Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov“ , wysokość kosztów wyniosła 395 776,59 €. Inwestycja Muzeum Orawskiego na rekonstrukcje Sali Zamkowej wyniosła 13 350,-€ (kuchenka, toalety).


IMG_7435.JPG
IMG_7437.JPG
IMG_7441.JPG
IMG_7446.JPG
IMG_7448.JPG