Organizacja Muzeum Orawskiego

Nazwa Organizacji

 

Muzeum Orawskie Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

 

Sziedziba Organizacji

 

Hviezdoslavovo námestie č. 7, 02601 Dolný Kubín

 

Organ Statutowy

 

Dyrektor - PaedDr. Mária Jagnešáková

 

Forma Zarządzania

 

Organizacja budżetowa Žilinského samosprávneho kraja

 

Cel

Podstawową rolą Muzeum Orawskiego Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubine (dalej tylko muzeum) jest na podstawie badań ochrona, zbiór oraz ocena dokumentów dotyczących przyrody, kultury, nauki i techniki, sztuki z regionu Orawa. Muzeum Orawskie jest organizacją znaną na całej Słowacji, która specjalizuje się dokumentacją życia Górali słowackich.

 

Muzeum i jego rola

Na podstawie naukowych badań Muzeum Orawskie buduje zbiory dokumentów dotyczących przyrody i społeczności, które są dziedzictwem kulturowym skupiając się przede wszystkim na terenach Orawy i życiu P.O. Hviezdoslava, zarządza historyczne zbiory biblioteki Čaploviča, dokumentuje zbiory, współpracuje przy budowaniu centralnej ewidencji zbiorów muzealnych na Słowacji, chroni, restauruje i zarządza zbiorami muzealnymi.