Dział literatury

Mgr. Katarína Ileninováglowa działu, historyk literaturybiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780

Sekcja literacka

Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.historyk literaturyliterarne@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Antónia Kuhajdováwykładowca, archiwistalektordk@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Margita Golákoválektorka Hájovňa a M. Urban, Oravská Polhora 0907 114 021

Sekcja Biblioteky Čaploviča

Mgr. Renata Jedlákováhistoryk literaturybibliotekadk@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780