VÝSTAVY 2018

Zmena programu vyhradená.

Opatrujte svetlo, oheň...

Výstava chce širokej verejnosti priblížiť kult slnka a ohňa, ktorý sa viaže s mágiou rázu agrárneho, úkony s tendenciou hospodárskej prosperity s akou sa stretávame vo všetkých solárnych slávnostiach, svätojánske ohne, svätojánske vence, svastika, apotropajné predmety chrániace dom počas búrky pred bleskom v obyčajach na Orave.
Zároveň osvetlí v ľudovom staviteľstve Oravy vývoj vykurovacích telies od otvorených ohnísk až po sporáky, od dymníkov až k prvým komínom, od lúčov až po sviečky a petrolejové lampy, ich funkcie, ako aj s pecou spojený kult predkov, ale aj ochranu pred ohňom, požiarmi, proti požiarne predpisy a ich dodržiavanie, funkcia nočného strážnika – vartáša, hlásnika v minulosti.

Výstava prebieha od 11. 12. 2017 do 11. 3.2018 vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne.

Vernisáž sa koná 11. 12. 2017 o 15:00.

Všetci ste srdečne vítaní.

Výstavy - Florinov dom 2018