Oddelenie riaditeľa

PaedDr. Mária Jagnešákováriaditeľkariaditel@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 19
Mgr. Iveta Florekovázástupkyňa riaditeľky, vedúca OOČhistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 12
Iveta Strečokováasistentka riaditeľky, mzdová účtovníčkamuzeum@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 19
Mgr. Eva Samčíkovávedúca Oddelenia marketinguveduca.marketing@oravskemuzeum.sk0908 908 595
Mgr. Barbora Danielováprojektová manažérka, archeologičkatechod@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 14
Mgr. Mária Kubicovávedúca Ekonomického odd.ekonom@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Mgr. Katarína Ileninovávedúca Literárnovedného oddeleniabiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Bc. Jozef Veličsprávca Oravského hraduspravahradu@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 21
Ján Sabakasprávca OLŽolz@oravskemuzeum.sk+421 43 5524891