Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

ZMLUVY 2015

ZMLUVY 2012 - 2014

ZOZNAM ZMLÚV - exel tabuľka


Kúpna zmluva-Johana Vojtasová

Kúpna zmluva-Helena Pikulová

Kúpna zmluva-Sonja Luptáková

Kúpna zmluva-Mgr. Oľga Bencúrová

Kúpna zmluva-Milan Hutko

Kúpna zmluva- Mária Maršinská

Kúpna zmluva-Anna Randiaková

Kúpna zmluva-Terézia Heretíková

Kúpna zmluva-Viera Malíkova

Kúpna zmluva-Jaroslav Sloboda

Kúpna zmluva-Ján Marlenga

Kúpna zmluva-Ľubomír Ország

Kúpna zmluva-Daša Popelková

Kúpna zmluva- Alena Prečová

Kúpna zmluva-Sonja Luptáková

Kúpna zmluva-Viera Škrabáková

Kúpna zmluva-Mária Maršinská

Kúpna zmluva-Jarmila Porubská

Kúpna zmluva-Augustína Regulyová

Kúpna zmluva-Mgr. Andrej Sivčo

Kúpna zmluva-Zuzan Callová

Kúpna zmluva-Judita Babničová

Kúpna zmluva-Dana Smolková

Kúpna zmluva-ing. Karol Stuhl

Kúpna zmluva-Jozef Mikuláš

Kúpna zmluva-RNDr. Ján Bencúr

Kúpna zmluva-Cecília Matysová

Kúpna zmluva-Anna Lešňovská

Kúpna zmluva-Ivan Fačko

Kúpna zmluva-Margita Argalášová

Kúpna zmluva- Emília Mastráková

Kúpna zmluva-Anna Konečná

Kúpna zmluva-Alena Prečová

Kúpna zmluva-Melánia Gašajová

Kúpna zmluva-Emília Mastráková

Kúpna zmluva-Jarmila Porubská

Kúpna zmluva-Anton Kudzbel

Kúpna zmluva-Bohuslav Hepfel

Kúpna zmluva-Adriana Korčeková

Kúpna zmluva-Daniela Cvachová

Kúpna zmluva-Dana Smolková

Kúpna zmluva-Mária Juráková

Kúpna zmluva-Viera Malíková

Zmlúva - Gorali


stiahnuť ( 2.25 MB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM1str.


stiahnuť ( 101.43 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM2str.


stiahnuť ( 136.61 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM3str.


stiahnuť ( 170.1 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM4str.


stiahnuť ( 114.53 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM5str.


stiahnuť ( 61.86 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov KM6str.


stiahnuť ( 56.09 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM1str.


stiahnuť ( 101.48 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM2str.


stiahnuť ( 122.72 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM3str.


stiahnuť ( 163.11 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM4str.


stiahnuť ( 165.05 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM5str.


stiahnuť ( 73.58 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM6str.


stiahnuť ( 47.33 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov LM7str.


stiahnuť ( 69.85 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM1str.


stiahnuť ( 95.18 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM2str.


stiahnuť ( 148.13 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM3str.


stiahnuť ( 179.61 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM4str.


stiahnuť ( 123.86 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM5str.


stiahnuť ( 34.63 KB )

Zmlúva o vypožičke zbierkový predmetov 2KM6str.


stiahnuť ( 69.33 KB )

Slovenská energetika - zmlúva1str.


stiahnuť ( 103.68 KB )

Slovenská energetika - zmlúva2str.


stiahnuť ( 161.97 KB )

Komis - Furjel


stiahnuť ( 506.53 KB )

Nájomná zmluva karamelky


stiahnuť ( 117.99 KB )

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku


stiahnuť ( 10.88 MB )

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK - OM / 2013/2.2
stiahnuť ( 2.8 MB )

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK - OM / 2013/2.3


stiahnuť ( 255.75 KB )

Nájomná zmluva Mgr. Ľuboš Volček


stiahnuť ( 301.58 KB )

Zmluva o výpôžičke zbierkových predmetov 1/2013


stiahnuť ( 793.79 KB )

Poistná zmluva


stiahnuť ( 485.72 KB )

Dodatok č. 7/2013


stiahnuť ( 338.95 KB )

Tcom-zmluva o poskytovani sluzieb


stiahnuť ( 951.81 KB )

Príkazná zmluva-Mgr. Katarína Ileninová

Príkazná zmluva-Mgr. Rastislav Stanček

Zmluva o vypôžičke KM-OM

Zmluva o poskytovaní stavného-DOXX

Zmluva o vypôžičke KM-OMZmluva O dielo1/4/2011-Ing.Zdeno Krump

Zmluva o uverejnení reklamy-DUKÁT

Zmluva o spolupráci-KLASTER

Príkazná zmluva-Eva Lofajová

Zmluva o dielo-Múzeum Těšínska

Príkazná zmluva-David Durczok

Príkazná zmluva-Zbyšek Ondřeka

Príkazná zmluva-Erik Jámbor

Príkazná zmluva-Agneša Vrábľová

Nájomná zmluva

Zmluva o mediál. podpore-Petit Press

Zmluva-Škola úžit.výtvarníctva

kúpna zmluva-Credium

Zmluva o spolupráci-Slovak Music Bridge

Príkazná zmluva-Mgr.Martin Krul

Zmluva o spolupráci-Bergfrit

Dodatok3-ESEZ

Zmluva o dielo-Drevošindel

Zmluva o dielo-Hrčka

Príkazná zmluva-Agneša Vrábľová 2

Príkazná zmluva-Iveta Floreková

Príkazná zmluva-Elena Beňušová

Príkazná zmluva-Martin Chmelík

Príkazná zmluva-David Pindur

Príkazná zmluva-Zuzana Lopatková

Príkazná zmluva-Jan Al Saheb

Príkazná zmluva-Martin Krul

Príkazná zmluva-Lenka Vašútová

Príkazná zmluva-Peter Kónya

Príkazná zmluva-Jiří Hoffman

Príkazná zmluva-Tomáš Klubert

Príkazná zmluva-Mária kováčová

Príkazná zmluva-Michal Hudák

Zmluva o dielo-AMI DESING

Kúpna zmluva-ESPRO

Zmluva o dielo-Michaela Poliaková

Kúpna zmluva-Karol Šimiak

Zmluva o platbe členského príspevku

Zmluva Kurucké vojny TSK-OM

Zmluva ŽSK-OMDK/2011/9.2

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo-Tibor Kováč

Zmluva o nájme Tavros

Zmluva o dielo-Michal Šimkovič

Dodatok k zmluve o dielo-Vladimír Gazdík

Príkazná zmluva-Agneša Vrábľová

Zmluva o výpôžičke zbierok 02/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 03/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 04/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 05/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 06/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 07/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 08/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 09/2011

Zmluva o výpôžičke zbierok 10/2011

Zmluva o dielo-Igor Telepčák

Príkazná zmluva Jan Al Saheb

Nájomná zmluva-Mikuláš Trstenský

Škola úžitk.výtvarníctva

Dohoda o zaslaní elektronických faktúr

Zmluva o zverení majetku ŽSK-OM

Zmluva Poľsko

Zmluva Komis-Martin Brxa

Zmluva Komis-Dukát

Zmluva Komis-Monika Hoľmová

Zmluva Komis-Vladimír Žuffa

Zmluva Komis-Ing.Ján Tarábek

Zmluva Komis-Anna Cígerová

Zmluva Komis-Pišný

Zmluva Komis-ing.Vladimír Zelenay

Zmluva Komis-Milan Hochla

Zmluva Komis-Václav Svýba

Zmluva Komis-Ján Boggero

Zmluva Komis-Vesna LC

Zmluva Komis-Krak

Zmluva Komis-Róbert Hozák

Zmluva Komis-MS Agency

Zmluva Komis-Ing. Tatiana Weissová

Zmluva Komis-Ing.Milan Gic

Zmluva Komis-Milan Jelenský

Zmluva Komis-Mgr.Marcel Pekár

Zmluva Komis-Luboš Kapusta

Zmluva Komis-Slovak Holiday

Zmluva Komis-Teskys

Zmluva Komis-Ing.Vladimír Širáň

Zmluva Komis-Agentúra EL

Zmluva Komis-Dolis

Zmluva Komis-Veterán klub železníc

Zmluva Komis-Matúšovo kráľovstvo

Zmluva Komis-Janka Schvarcbacherová

Zmluva Komis-Martin Krška

Zmluva Komis-Ján Ondrisek

Zmluva Komis-Fotopress

Zmluva Komis-Jozef Veselovský

Zmluva Komis-Antóonia Hindická

Zmluva Komis-Daniela Iskrová

Zmluva MTT Sp.z o. o.- Poľsko

Kolektívna zmluva 2012

Príloha k dodávke elektriny

Zmluva o výpôžičke Dolný Kubín

Zmluva Muzika pod Tatrami

Zmluva o spolupráci TV Oravia

Zmluva č. ŽSK-OM/2012/1.1

Nájomná zmluva Mgr. Ľuboš Volček

Zmluva ŽSK-OM/2012/2.2

Zmluva o spolupráci Kurtulíková

Zmluva ŽSK-OMDK/2012/8.2

Zmluva o spolupráci Kurajdová

Zmluva o spolupráci Klaster Orava

Príloha k zmluve Tehos

Dodatok k zmluve Aqua Kubín

Zmluva o spolupráci Želez.spol.Slovensko

Zmluva o dielo SaMo

Dodatok č.1 Mgr. Michal Hrčka

Dodatok k zmluve DSI DATA

Zmluva o spolupráci Matica slovenská

Zmluva KASprof-SECURITY

Zmluva o dielo Hastra s.r.o. Žilina

Nájomná zmluva-Karamelky

Zmluva o dielo-Chránené pracovisko.eu

Licenčná zmluva RTVS

Dodatok č.2 Quadriq

Nájomná zmluva KASprof SECURITY

Zmluva o spolupráci-Magma

Zmluva o zverení majetku ŽSK-OM

Zmluva o spolupráci KLASTER ORAVA

Zmluva Mgr. Jana Srnková

Zmluva o dielo Ing.arch. Ján Kubina

Nájomná zmluva Zuberec

Príkazná zmluva Jozef Polčic

Dohoda o spolupráci-Rádio Lumen

Zmluva o dielo mgr. Michal Hrčka

Príkazná zmluva-Vlasta Smatušíková

ESEZ dodatok č.5/2012

Matica slovenská dodatok č.1

Dodhoda o predčas.splatení úveru TOYOTA

Príkazná zmluva-Ing.Marta Rusnáková

Zmluva komis-Vesna LC

Zmluva komis-Teksys

Zmluva komis-Krak

Zmluva komis-Fotopress

Zmluva komis-Anna Cígerová

Zmluva komis-Martin Brxa

Zmluva komis-Martin Krška

Zmluva komis-Monika Hoľmová

Zmluva komis-Matúšovo kráľovstvo

Zmluva komis-MS Agency

Zmluva komis-Vladimír Žuffa

Zmluva komis-Zelys

Zmluva komis-Václav Svýba

Zmluva komis-Mika SK

Zmluva komis-Pišný FOTO

Zmluva Komis-Slovak Holiday

Zmluva Komis-Agentúra EL

Zmluva Komis-Fotar

Zmluva Komis-Dukát

Zmluva Komis-WEB Distribúcia

Zmluva komis-Robert Hozák

Zmluva Komis-Bianko

Zmluva Komis-Janka Schvarcbacherová

Zmluva Komis-Ong. Milan Gic

Zmluva Komis-Mgr.Marcel Pekár

Zmluva komis-Veterán klub železníc

Zmluva komis-Milan Hochla

Zmluva komis-Ing.Svatopluk Šlechta

Zmluva komis-PaedDr. Eleonóra Nekorancová

Zmluva komis-Ján Ondrisek

Komisionárska zmluva ŽSK-OM

Komisionárska zmluva ŽSK-OM

Komisionárska zmluva ŽSK-OM

Kúpna zmluva Mgr. Bencúrová Oľga

Kúpna zmluva Milan Hutko

Kúpna zmluva Mária Maršinská

Kúpna zmluva Anna Randiaková

Kúpna zmluva Helena Pikulová

Kúpna zmluva Johana Vojtasová

Kúpna zmluva Terézia Heretíková

Kúpna zmluva Viera Malíková

Kúpna zmluva Jaroslav Sloboda

Kúpna zmluva Ján Marlenga

Kúpna zmluva Ľubomír Ország

Kúpna zmluva Sonja Luptáková

Kolektívna zmluva 2013

Dodatok č.6/2012-ESEZ

Dohoda o spolupráci-Lumen

Zmluva o zverení majetku ŽSK-OM

Zmluva o účasti na výstave-Wroclaw

Zmluva o spolupráci-M Kreo

Príloha č.1-Tehos

Zmluva o bežnom účte

Príkazná zmluva-Mgr.Mária Kevická

Zmluva TV Oravia

Zmluva o spolupráci-Magma

Zmluva komis-Teksys

Zmluva komis-Schvarcbacherová

Zmluva komis-KRAK

Zmluva komis-Róbert Hozák

Zmluva komis-Vesna LC

Zmluva komis-Martin Krška

Zmluva komis-Perla

Zmluva komis-Pišný FOTO

Zmluva komis-Drevodekor

Zmluva komis-Fotopress

Zmluva komis-Fotar

Zmluva komis-Vladimír Žuffa

Zmluva komis-Veterám klub železníc

Zmluva komis-Antónia Hindická

Zmluva komis-Wep distribúcia

Zmluva komis-Václav Svýba

Zmluva komis-Ján Litvaj

Zmluva komis-Ing.Milan Gic

Zmluva komis-PaedDr.Eleonóra Nekorancová

Zmluva komis-Mgr. Marcel Pekár

Komis zmluva-PLANT

Komis zmluva-Martin Jenčo

Komis zmluva-Matúšovo kráľovstvo


stiahnuť ( 150.59 KB )

Komis zmluva-International Exclusive Tabacco Group


stiahnuť ( 147.03 KB )

Zmluva o spoluprácia MKreo, s.r.o.


stiahnuť ( 392.08 KB )

Zmluva SAHI


stiahnuť ( 264.44 KB )

Kúpna zmluva-Tomáš Toth

Zmluva o spolupráci-Slovenská pošta

Kúpna zmluva-Ing. Jana Zvonárová

Kúpna zmluva-Milan Letrich

Kúpna zmluva-Judita Babničová

Kúpna zmluva-Mária Kvašňáková

Zmluva o spolupráci č.40/2013 ŽSS

Zmluva o spolupraci Gorali

Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti

Zmluva o výpôžičke zbierkových predmetov č.5/2013

Zmluva o dielo DREVOŠINDEL

Zmluva SAHI II

Zmluva o dielo JO-BA

Zmluva č.10/2013 Bábkové divadlo Žilina

Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-COM

Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-COM

Zmluva ŽSK - OMDK/2013/8.2

Zmluva o dielo 005/2013 AMI DESIGN

Zmluva komis Mgr. Janka Hubová

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o dielo Ján Zajíček

Zmluva o komis predaji - Milan Lackovič

Zmluva o výpôžičke zbierkových predmetov č.DK 2/2013

Zmluva o prevpde správy hnuteľného majetku

Zmluva o dielo Tavros

Zmluva o poskytnutí služby - Červeňová

Zmluva o poskytnutí služby - Kupčulák

Zmluva o poskytnutí služby - Skalniok

Dohoda o zrušení Zmluvy o prevode hnuteľného majetku uzavretej 9.9.2013

Zmluva o dielo-Ing. Igor Škrobánek

Zmluva o dodávke tovaru - TRIAS, s.r.o.

Zmluva o dielo František Blaškovič

Zmluva o dielo č.50341/13/A - Pamiatkový úrad SR

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva Mgr. Andrej Sivčo

Kúpna zmluva Dana Smolková

Kúpna zmluva Anna Čelková

Kúpna zmluva Zuzana Konečná

Kúpna zmluva Viera Malíková

Kúpna zmluva Elena Pavolková

Kúpna zmluva Anna Beňušová

Kúpna zmluva Terézia Heretíková

Kúpna zmluva Vladimír Šebesta

Kúpna zmluva Ing. Stanislav Holenda

Kúpna zmluva Ľubomíra Tokárová

Kúpna zmluva Michal Lašut

Kúpna zmluva Mária Ďubeková

Kúpna zmluva Mgr. Zlata Jurčiaková

Darovacia zmluva Mgr. Renata Jedláková

Darovacia zmluva Štefánia Hepfelová

Darovacia zmluva Jana Záskaľanová

Darovacia zmluva Ľubomíra Tokárová

Darovacia zmluva - D.Kubištová

Darovacia zmluva Ján Gonos

Darovacia zmluva Mgr. Pavol Ondrík

Darovacia zmluva PhDr. Dagmar Kubištová

Darovacia zmluva Mgr. Andrej Sivčo

Zmluva o dielo Ján Krška

Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru č.RKZ-131212-P13095

Zmluva o dielo Tavros a.s.

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu vo Wroclawi

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kolektívna zmluva 2014

Zmluva o komisionálnom predaji Vladimír Žuffa

Zmluva o komisionálnom predaji Václav Svýba

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Krakowe

Zmluva o komisionálnom predaji FOTOPRESS

Zmluva o komisionálnom predaji A.Cígerová

Zmluva o komisionálnom predaji N-VIOCE

Zmluva o komisionálnom predaji FOTAR J.Tarábek

Zmluva o komisionálnom predaji KRAK - O.Kurek

Zmluva o komisionálnom predaji R.Hozák

Zmluva o komisionálnom predaji Agentúra EL

Zmluva o komisionálnom predaji J.Schvarcbacherová

Zmluva o komisionálnom predaji J.Boggero BIANKO

Zmluva o komisionálnom predaji J.Ondrisek

Zmluva o komisionálnom predaji T.Weissová

Zmluva o komisionálnom predaji Teskys

Zmluva o komisionálnom predaji M.Brxa

Zmluva o dielo Roman Mozol

Zmluva o komisionálnom predaji Matúšovo kráľovstvo

Zmluva o uverejnení reklamy Tatraplan

Zmluva o komisionálnom predaji M.Gic

Nájomná zmluva JMB Film & TV Production

Zmluva o komisionálnom predaji Vesna LC

Zmluva o komisionálnom predaji Združenie za záchranu Lietavského hradu

Zmluva o komisionálnom predaji Agentura Mimosa

Nájomná zmluva na svetelnú reklamu

Zmluva o dielo J.Němeček

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Jana Srnková

Obchodná zmluva Jemné melódie č.238/14

Obchodná zmluva Jemné melódie č.239/14

Nájomná zmluva JMB Film&TV Production

Nájomná zmluva Karamelky

Zmluva o vzájomnej spolupráci MKreo

Zmluva o dodávke a odbere tepla č.36145106/75/2014

Nájomná zmluva Mgr. Ľuboš Volček

Zmluva o účinkovaní DKD DRak

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK

Dodatok k nájomnej zmluve JMB Film

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK-OM/2014/2.2

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.DK 1/2014

Zmluva o dielo E.Halamčeková

Zmluva o komisionálnom predaji M.Blažeková

Dodatok k nájomnej zmluve J.Tomadlík - JUTO

Zmluva o účinkovaní Orientalico

Zmluva o spolupráci Slovenská pošta

Zmluva o dielo ŽOS Vrútky č.89-V0-OTS-F-2014

Kúpna zmluva K.Pieroniová

Zmluva o prevzatí výstavy Obec Vavrišovo

Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Dodatok č.2013/0095-1

Zmluva o účinkovaní M.Roskopf

Obchodná zmluva Jemné melódie č.694/14

Obchodná zmluva Jemné melódie č.695/14

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK-OM/2014/7.2

Zmluva o spolupráci Klaster ORAVA

Mandátna zmluva - Ľ.Kapusta

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 2/2014

Zmluva o spolupráci

zmluva o inzercii

Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia2014_102

Zmluva o uskutočnení predstavenia

Zmluva o komisionálnom predaji T.Slivková

Dodatok č.2 k Zmluve o servisnej činnosti č.124/2000

Dodatok č.2 k Zmluve o servisnej činnosti č.165/2000

Dodatok č.3 k Zmluve o servisnej činnosti č.238/2000

Zmluva o dielo J.Velič

Zmluva o dielo L.Červeňová

Zmluva o dielo A.Výškrabková

Zmluva o vzájomnej spolupráci AdBird.sk

Zmluva o dielo F.Hajduk

Zmluva o zverení hnut.majetku do správy

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.Z 2241012004701

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 3/2014

Rámcová kúpna zmluva č.ZA2014/0008

Zmluva o komisionálnom predaji A.Fogášová

Zmluva o komisionálnom predaji A.Hindická

Zmluva o dielo M.Mišek

Nájomná zmluva Freerum Slovakia s.r.o.

Zmluva o účinkovaní W.Gracz

Zmluva o dielo ŽSK-Drevošindel

Zmluva o dielo B.Vorčák

Dotatok č.2 k zmluve - DSI DATA

Kúpna zmluva - ES-PRO s.r.o.

Zmluva o prevode správy hnutelného majetku

Zmluva o dielo GAMA Levoča

Zmluva o dielo - I.Petráš Kremnica

Poistná zmluva - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Zmluva o poskytnutí licencie JMB Film

Zmluva o výpožičke zbierkových a hnuteľných predmetov č.OP 6/2014

Darovacia zmluva M.Kyselová

Darovacia zmluva L.Ďaďo

Darovacia zmluva S.Bernolák

Darovacia zmluva I.Floreková

Darovacia zmluva Ľ.Chmelíková

Darovacia zmluva A.Výškrabková

Darovacia zmluva O.Bencúrová

Darovacia zmluva A.Kuhajdová

Darovacia zmluva E.Lofajová

Darovacia zmluva M.Ďubeková

Darovacia zmluva D.Kubištová

Darovacia zmluva Ľ.Tokárová 1

Darovacia zmluva Ľ.Tokárová 2

Kúpna zmluva E.Kapániková

Kúpna zmluva N.Saganová

Kúpna zmluva D.Bugeľová

Kúpna zmluva Ž.Nemčeková

Kúpna zmluva B.Gradtnerová

Kúpna zmluva M.Furiaková

Kúpna zmluva M.Firicová

Kúpna zmluva J.Ďubek

Kúpna zmluva A.Sivčo

Kúpna zmluva M.Korytárová

Kúpna zmluva M.Čučková

Kúpna zmluva M.Juráková

Kúpna zmluva D.Dubovcová

Kúpna zmluva A.Beňušová

Kúpna zmluva M.Konečný

Kúpna zmluva M.Lašut

Kúpna zmluva J.Beca

Kúpna zmluva J.Porubská

Kúpna zmluva V.Šinálová

Kúpna zmluva E.Mastráková

Kúpna zmluva K.Sivčák

Kúpna zmluva I.Otradovská

Kúpna zmluva Z.Šefáriková

Kúpna zmluva K.Habovštiaková

Darovacia zmluva V.Bodická

Dodatok č.1 k Všeobec.podmienkam Orava Holiday Card

Zmluva o komisionálnom predaji Drevodekor

Zmluva o komisionálnom predaji Teskys, s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji M.Blažeková

Zmluva o komisionálnom predaji PERLA

Zmluva o komisionálnom predaji Fotopress

Zmluva o komisionálnom predaji Veterán klub železníc Poprad

Zmluva o komisionálnom predaji WEP distribúcia

Zmluva o komisionálnom predaji Tatraplan s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji J.Litvaj

Zmluva o komisionálnom predaji M.Krška

Zmluva o komisionálnom predaji N-VOICE s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji International Exclusive Tobacco Group

Zmluva o komisionálnom predaji M.Jenčo

Zmluva o komisionálnom predaji A.Fogášová

Zmluva o komisionálnom predaji M.Pekár

Zmluva o komisionálnom predaji Združenie na záchranu Lietavského hradu

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu vo Wroclawi

Zmluva o komisionálnom predaji V.Svýba

Darovacia zmluva M.Chmelík

Dodatok č.2 DSI DATA s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Žuffa

Zmluva o komisionálnom predaji T.Slivková

Zmluva o komisionálnom predaji E.Nekorancová

Zmluva o dielo ŽOS Vrútky

Poistná zmluva - Generali poisťovňa, a.s.

Príloha k Zmluve o dodávke a odbere tepla - TEHOS, s.r.o.

Dohody o platbách - Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o dielo ŽOS Vrútky

Poistná zmluva - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Kolektívna zmluva na rok 2015

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katowiciach

Mandátna zmluva Ing. Ľubomír Kapusta

Zmluva o dielo, nevýhradná licenčná zmluva - Pišný foto s.r.o.

Zmluva o poskytnutí licencie M.Žmijovský

Poistná zmluva - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo GAMA stavebná firma, s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo I.Petráš

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK-OMDK 2015/8.2

Dodatok č.2 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny

Zmluva o komisionálnom predaji AMADEA s.r.o.

Obchodná zmluva č.746/15 Radio Services s.r.o.

Obchodná zmluva č.747/15 Radio Services s.r.o.

Rámcová zmluva o inzercii č.901150034

Zmluva o komisionálnom predaji M.Vretenár

Zmluva o komisionálnom predaji Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji Agentúra EL, s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji M.Gic

Zmluva o komisionálnom predaji R.Hozák

Zmluva o komisionálnom predaji Pišný foto, s.r.o.

Zmluva o inzercii č.901150034 - regionPRESS, s.r.o.

Zmluva o uskutočnení vystúpenia ELMA

Poistná zmluva - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Nájomná zmluva Ľ.Volček

Zmluva o dielo J.Zápotočný

Zmluva o reklame Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Nájomná zmluva M.Maňťo Karamelky

Cestovné poistenie č.6625111809

Cestovné poistenie č.6625111833 a 6625127854

Zmluva o komisionálnom predaji I.Rusňáková - IKA

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č.ŽSK-OM/2015/2.2

Zmluva o spolupráci - Slovenská pošta,a.s.

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.DK 1/2015

Zmluva o dielo TAVROS a.s.

Zmluva o spolupráci

Poistná zmluva - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Zmluva o komisionálnom predaji Art AIR Center s.r.o.

Zmluva o účinkovaní Hud.skupina JADA

Obchodná zmluva č.1295/15 Radio Services s.r.o.

Obchodná zmluva č.1296/15 Radio Services s.r.o.

Zmluva o inzercii č.901150034-3 - regionPRESS, s.r.o.

Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť

Zmluva o dielo GAMA

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo GAMA stavebná firma, s.r.o. Levoča

Obchodná zmluva č.1466/15 Radio Services s.r.o.

Obchodná zmluva č.1467/15 Radio Services s.r.o.

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 2/2015

Návrh PZ pre poistenie prepravy zásielok č.4675051957

Poistná zmluva - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Rajnáková - MARION

Zmluva o užívaní portálu BE-soft, a.s.

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č. OP 4/2015

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Zmluva o dielo M.Matuška

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie

Zmluva o dielo č.03/2015 MÚRCASS s.r.o.Košice

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Nájomná zmluva PROMEA Communication, spol. s r.o. Bratislava

Kúpna zmluva NOWY STYL SK, s.r.o. Prešov

Zmluva o dielo Obnova s.r.o. Banská Štiavnica

Licenčná zmluva ZM2009133 RTVS Bratislava

Nájomná zmluva Dobrý festival s.r.o. Plavecký Štvrtok

Poistná zmluva Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo TAVROS a.s. Žilina

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č. OP 6/2015

Zmluva o komisionálnom predaji KRAK-O.Kurek

Zmluva o dielo č.3/2015 Ing.Ján Surovčík Vyšný Kubín

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Zmluva o dielo č.265-V0-OTS-F-2015 ŽOS Vrútky a.s.

Zmluva o dielo č.269-V0-OTS-F-2015 ŽOS Vrútky a.s.

Zmluva o dielo č.270-V0-OTS-F-2015 ŽOS Vrútky a.s.

Kúpna zmluva M.Hajdučík

Kúpna zmluva A.Kustrová

Kúpna zmluva T.Bušo

Kúpna zmluva K.Stuhl

Kúpna zmluva A.Maslová

Kúpna zmluva K.Majkútová

Kúpna zmluva J.Kocian

Kúpna zmluva M.Lašut

Kúpna zmluva A.Sivčo

Kúpna zmluva M.Gašajová

Kúpna zmluva D.Smolková

Kúpna zmluva E.Horváthová

Darovacia zmluva P.Huba

Darovacia zmluva M.S.Líška

Zmluva o dielo č.151039 PC Slovakia s.r.o. Trstená

Darovacia zmluva S.Bernolák

Darovacia zmluva M.Sabaková

Darovacia zmluva O.Nemčeková

Zmluva o dielo č.151041 PC Slovakia s.r.o. Trstená

Darovacia zmluva PaedDr.M.Jagnešáková

Darovacia zmluva Ľ.Tokárová

Darovacia zmluva O.Removčíková

Kúpna zmluva M.Bysterská

Kúpna zmluva J.Babničová

Kúpna zmluva M.Furiaková

Kúpna zmluva I.Tomáň

Kúpna zmluva J.Žatkuliak

Kúpna zmluva M.Kováčová

Darovacia zmluva P.Ľorko

Darovacia zmluva F.Jaroš

Darovacia zmluva D.Rybár

Kolektívna zmluva na rok 2016

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32000103

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32005124

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32016593

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32018563

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32018576

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32018973

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32079603

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32079573

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.33166051

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.33167351

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300039950 - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina

Zmluva o komisionálnom predaji Ľ.Hoľma Trstenská keramika

Zmluva č.102016 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu vo Wroclawi

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300039432 - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina

Zmluva o komisionálnom predaji T.Slivková

Zmluva o komisionálnom predaji M.Krška

Zmluva o komisionálnom predaji R.Hozák

Zmluva o komisionálnom predaji P.Holent FOTOPRESS

Zmluva o komisionálnom predaji M.Blažeková

Zmluva o komisionálnom predaji J.Boggero BIANKO

Zmluva o komisionálnom predaji KRAK s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Svýba

Zmluva o komisionálnom predaji TATRAPLAN s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji J.Ondrisek

Zmluva o komisionálnom predaji A.Fogášová

Zmluva o komisionálnom predaji Združenie na záchranu Lietavského hradu

Zmluva o komisionálnom predaji Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji A.Cígerová

Zmluva o komisionálnom predaji PaedDr.E.Nekorancová

Zmluva o komisionálnom predaji Teksys, s.r.o.

Dodatok č.2 / DZ 224101200470102 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zmluva o komisionálnom predaji AMADEA s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji WEP distribúcia

Zmluva o komisionálnom predaji Drevodekor

Zmluva o komisionálnom predaji N-VOICE s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Žuffa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie

Zmluva o komisionálnom predaji Ing.Milan Gic EXBYDO

Nájomná zmluva R.Stoklásek Levice

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katowiciach

Zmluva o komisionálnom predaji Agentúra El, s.r.o.

Zmluva o dielo Ing. Josef Němeček

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie

Zmluva o komisionálnom predaji Art AIR Center s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji Vesna LC s.r.o.

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32018973-zmena sadzby

Zmluva o komisionálnom predaji Ing. Ján Tarábek FOTAR

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Lenka Vavrečanová

Zmluva o reklame č.01/16/B/13 Rádio LUMEN spol. s r.o. B.Bystrica

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie

Zmluva o dielo Mgr. art. Tomáš Matis

Zmluva o dielo Mgr. Jozef Kaščák

Zmluva o dielo D.Buranovský

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č.1/2016 - Považská galéria umenia v Žiline

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č.2/2016 - Turčianska galéria Martin

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č.5/2016 - Oravská galéria D.Kubín

Mandátna zmluva Ľ.Kapusta

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 č.MK-4450/2016/3.2 - kultúrne poukazy

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku ŽSK do správy správcovi

Obchodná zmluva č.852/16 Radio Services a.s. Bratislava

Obchodná zmluva č.853/16 Radio Services a.s. Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a zmluva o predaji zariadenia č.402016135 + Dodatok č.1 SOFTEL spol. s.r.o. Žilina

Zmluva o dielo Doc.Mgr.art. Štefan Bučko

Nájomná zmluva Mgr. Ľuboš Volček Námestovo

Zmluva o výpožičke hnuteľných predmetov č. OM 1/2016

Darovacia zmluva COOP Jednota Námestovo SD

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626353079

Nájomná zmluva Michal Maňťo Karamelky D.Kubín

Zmluva o komisionálnom predaji A.Dulovcová

Zmluva o komisionálnom predaji P.Brezina SAMO

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626416892

Zmluva o dielo č.104-V0-OTS-F-2016 ŽOS Vrútky

Zmluva o komisionálnom predaji M.Brxa

Zmluva o reprodukovaní zbierkových predmetov č.3/2016 ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626465220

Barterová zmluva Choper rider BB K

Zmluva č.21/2016-SeM o spolupráci - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626669235

Zmluva o komisionálnom predaji A.Hindická

Zmluva o účinkovaní Orientalico

Zmluva o komisionálnom predaji Numizmatika Kremnica s.r.o.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626766122

Zmluva o komisionálnom predaji Z.Korienková - Suveníry

Zmluva o dielo Ing. Josef Němeček

Zmluva o dielo J.Zápotočný - FS Trnkári zo Žaškona

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6626905860

Nájomná zmluva RTVS Bratislava

Nájomná zmluva ZM2011341 RTVS

Kúpna zmluva D-light projects,s.r.o.Banská Bystrica

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687004215

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687025491

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687029642

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín - Dohoda o platbách k zmluve č.102016

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687045796

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687051075

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín - Dohoda o platbách k zmluve č.102016

Zmluva o nájme stavebnej mechanizácie TAVROS a.s. Žilina

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687067584

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo TAVROS a.s. Žilina

Zmluva o komisionálnom predaji Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura

Darovacia zmluva Národná banka Slovenska

Zmluva o reprodukovaní zbierkových predmetov DK č.1/2016 - Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bratislava

Zmluva o dielo č.022/2016/PHS na vykonanie generálnej opravy - PHS Strojárne,a.s. Hliník Nad Hronom

Zmluva o dielo č.023/2016/PHS na vykonanie opravy - PHS Strojárne,a.s. Hliník Nad Hronom

Zmluva o dielo Mgr.art. Štefan Kocka

Zmluva o dielo Mgr.art. Štefan Kocka B.Bystrica

Zmluva o nájme stavebnej mechanizácie TEBAU,spol.s r.o. Bratislava

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č. OP 2/2016 - Tibor Kováč Lipt.Hrádok

Zmluva o dielo Tibor Kováč Lipt.Hrádok

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687112836

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687124674

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687130168

Zmluva o dielo CBS spol s.r.o. Kynceľová

Darovacia zmluva Národná banka Slovenska

Zmluva o dielo ANCILE s.r.o. Revúca

Zmluva o reštaurovaní č.1/2016 Mgr.art. Erika Benická Liptovský Mikuláš

Zmluva o výpožičke zb.predmetov DK č.1/2016 Mgr. art. Erika Benická

Zmluva o výpožičke zbierkových a hnuteľných predmetov č. OP 4/2016 - Obecný úrad Zuberec

Príloha č.1 a 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových a hnuteľných predmetov č. OP 4/2016

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687202975

Fond na podporu umenia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-630-05223

Kúpna zmluva Ing. Róbert Bancík

Kúpna zmluva M.Baričák

Kúpna zmluva Mgr. Stanislav Bernolák

Kúpna zmluva T.Bušo

Kúpna zmluva Mgr. Mária Ďubeková

Kúpna zmluva M.Gornálová

Kúpna zmluva M.Janík

Kúpna zmluva Mgr. Art. Miroslav Knap

Kúpna zmluva I.Korytár

Kúpna zmluva Z.Lofaj

Kúpna zmluva L.Mudroňová

Kúpna zmluva M.Olerínyová

Kúpna zmluva E.Pavolková

Kúpna zmluva Mgr. Andrej Sivčo

Kúpna zmluva F.Skurčák

Kúpna zmluva M.Sobčáková

Kúpna zmluva K.Stuhl

Kúpna zmluva A.Túrniková

Zmluva o komisionálnom predaji Drevodekor A.Evinicová

Zmluva o komisionálnom predaji N-VOICE s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji International Exclusive Tobacco Group, s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji M.Krška

Zmluva o komisionálnom predaji R.Hozák

Zmluva o komisionálnom predaji J.Boggero BIANKO

Zmluva o komisionálnom predaji KRAK s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Svýba

Zmluva o komisionálnom predaji J.Ondrisek

Zmluva o komisionálnom predaji Združenie na záchranu Lietavského hradu

Zmluva o komisionálnom predaji Mgr. A.Fogášová

Zmluva o komisionálnom predaji A.Cígerová

Zmluva o komisionálnom predaji Teskys, s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji M.Blažeková

Darovacia zmluva Mgr.S.Bernolák

Darovacia zmluva Mgr.M.Ďubeková

Darovacia zmluva Akad.maliar I.Dulanský

Darovacia zmluva Mgr.M.Farbák

Darovacia zmluva Mgr.J.Greššová

Darovacia zmluva Ing.P.Horváth

Darovacia zmluva PhDr.M.Chmelík

Darovacia zmluva Mgr.R.Jedláková

Darovacia zmluva RNDr.J.Kocian

Darovacia zmluva I.Korytár

Darovacia zmluva PhDr.D.Kubištová

Darovacia zmluva Mgr.Art.M.Kupčuláková

Darovacia zmluva PaedDr.A.Lakoštík

Darovacia zmluva Ing.P.Novák

Darovacia zmluva M.Olerínyová

Darovacia zmluva K.Pieronek

Darovacia zmluva Ing.L.Polák

Darovacia zmluva RNDr.O.Removčíková

Darovacia zmluva Ing.M.Rusnáková

Darovacia zmluva Ing.P.Tomáň

Zmluva o komisionálnom predaji Ing.P.Balko - kníhkupectvo Aura

Zmluva o komisionálnom predaji M.Jenčo

Zmluva o komisionálnom predaji M.Brxa

Zmluva o komisionálnom predaji PERLA B.Peták

Zmluva o komisionálnom predaji AMADEA s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji Pišný foto, s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji P.Brezina - SAMO

Zmluva o komisionálnom predaji Ing.T.Weissová - WEP distribúcia

Zmluva o komisionálnom predaji Numizmatika Kremnica s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji V.Žuffa

Zmluva o komisionálnom predaji TATRAPLAN s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji Mgr.M.Pekár

Zmluva o komisionálnom predaji Z.Korienková - Suveníry

Zmluva o komisionálnom predaji Agentúra El, s.r.o.

Nájomná zmluva RTVS ZM2012673

Zmluva o nájme hnuteľnej veci REN s.r.o. Rabča

Zmluva o komisionálnom predaji Iveta Rusňáková IKA

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Goralská drevenica

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - OLŽ AC

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Hájovňa Or.Polhora

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Jasenová

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Budova RTO

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Florinov dom

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Oravský hrad

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - OLŽ AF

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - Čaplovičova knižnica

SSE Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - AB + TC

Zmluva o komisionálnom predaji Art AIR Center s.r.o. D.Kubín

Kolektívna zmluva na rok 2017

Zmluva o reklame č.01/17/B/13 - Rádio LUMEN, spol. s r.o. B.Bystrica

Generali Poisťovňa a.s. Bratislava - Poistná zmluva č.2405444435

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687332210

Zmluvy o dielo č.275 a 276-V0-OTS-F-2016 ŽOS Vrútky a.s.

Zmluva o komisionálnom predaji A.Dulovcová

Zmluva o komisionálnom predaji J.Litvaj Turany

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687367505

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu vp Wroclawi

Zmluva o komisionálnom predaji J.Schwarzbacherová Brezno

Zmluva o komisionálnom predaji Matúšovo kráľovstvo,spol. s.r.o. Podolie

Zmluva o komisionálnom predaji Ing. Milan Gic Považská Bystrica

Dohoda č.17/20/051/4 o absolventskej praxi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

TEHOS,s.r.o. Dolný Kubín - príloha 3/2017 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687432945

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č. OP 1/2017 - Múzeum Budapešť

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687446515

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katoviciach

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687460094

Zmluva o dielo Mgr. Viera Bojnáková

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687476082

Komisionárska zmluva G.Prilinská

Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č.PLSK.01.01.00-12-0052/16 s názvom Rašeliniskán vrchoviskové-európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Príloha k Partnerskej zmluve - Harmonogram pre projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové-európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Zmluva o výkone odbornej činnosti a o zaučení obsluhy Ing. Josef Němeček

Zmluva o dielo Š.Sluková

Nájomná zmluva Mgr. Ľuboš Volček

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo:MK-4169/2017/3.2

Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č.PLSK.01.01.00-12-0070/16 s názvom "Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687613205

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687613353

Zmluva o dielo - František Blaškovič - Bif Klin

Zmluva o komisionálnom predaji I.Szaniszlóová Košice

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687654175

Dodatok č.8/2017 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ č.2009/71/11160 Slovenské národné múzeum Bratislava

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687704194

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-521-01803 Fond na podporu umenia

Zmluva o výpožičke zb.predmetov č. OP 3/2017 - Kysucké múzeum v Čadci

Nájomná zmluva Michal Maňťo Karamelky

Zmluva o národnom spolufinancovaní č.PLSK.01.01.00-12-0052/16-00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kúpna zmluva č.454009 FERONA Slovakia , a.s. ŽIlina

Zmluva o uskutočnení vystúpenia hud.skupina JADA

Zmluva o komisionálnom predaji A.Hindická Levice

Zmluva o spolupráci V.Gazdík Gajary

Zmluva o uskutočnení vystúpenia J.Kratochvíl

Zmluva o dodávke tovaru Horma spol. s r.o. Partizánske

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-521-01528 Fond na podporu umenia

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní implementácie projektu cezhraničnej spolupráce INTEREG Poľsko-Slovensko - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6687929833

Zmluva o dielo P.Láštic Zázrivá

Zmluva o dielo Mgr. art. Roman Večerek D.Kubín

Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti Orientalico Ružomberok

Zmluva o komisionálnom predaji Mgr. Monika Rosenbergová

Zmluva o dielo Š.Bučko

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688089579

Zmluva o dielo A.Malovaník

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32018973 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.32079603 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

Zmluva o dielo Mgr. Art. Štefan Kocka B.Bystrica

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688219390

Zmluva EZÚS TRITIA Cieszyn

Zmluva o dielo D.Palma

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín - Dohoda o platbách k zmluve č.102016

Zmluva o výkone odbornej činnosti a o zaučení obsluhy K.Vykydal

Zmluva o dielo Tibor Kováč Podtureň

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-522-04388 Fond na podporu umenia

Zmluva o dielo na vytvorenie "APV Info-systému Vstupenky" ACE SYSTEM, spol. s.r.o. Nitra

Zmluva na servis softvéru ACE SYSTEM,spol. s.r.o. Nitra

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Mgr.Lenka Vavrečanová D.Kubín

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-541-03698 Fond na podporu umenia

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín - Dohoda o platbách k zmluve č.102016

Licenčná zmluva LITA, autorská spoločnosť Bratislava

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 7/2017

Zmluva o dielo RenoArt s.r.o. Budča

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688295663

Zmluva o vzájomnej spolupráci Obecný úrad Zuberec

Zmluva o dielo Several-kreatívne štúdio Svätý jur

Kúpna zmluva Mgr. Ján Kodaj

Kúpna zmluva MUDr. Mária Kodajová

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.DK1/2017 Mgr.art. Erika Benická

Zmluva o dielo č.ORM1734 Ján Urban, URBAN Art INTARS PARKETT

Zmluva o reštaurovaní č.1/2017 DK Mgr.art. Erika Benická

Mandátna zmluva Ing. Ľubomír Kapusta

Darovacia zmluva Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc

Zmluva o dielo Ing. Josef Němeček

Zmluva o výpožičke hnuteľných predmetov č. OM 1/2017

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 4/2017

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.SNM-MT-ZOV-2017/3468

Zmluva o nájme stavebnej mechanizácie TAVROS a.s. Žilina

Zmluva o komisionálnom predaji LIBRESSO s.r.o. Námestovo

Zmluva o výpožičke Stredoslovenskén múzeum v Banskej Bystrici

Zmluva o dielo PhDr. Elena Beňušová

Zmluva o dielo Mgr. Iveta Floreková

Zmluva o dielo PhDr. Martin Chmelík

Zmluva o dielo PhDr. Erika Kulášová

Zmluva o dielo Mgr. Michal Čajka, PhD.

Zmluva o dielo PaedDr. Mária Jagnešáková

Zmluva o dielo Mgr. Eva Dudková

Zmluva o dielo Mgr. Richard Janoštín

Zmluva o dielo PhDr. Daša Ferklová

Zmluva o dielo PhDr. Anna Kiripolská

Zmluva o dielo Marcin Kowalczyk

Zmluva o dielo Boguslawa Blažewicz

Zmluva o dielo Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn

Zmluva o vykonaní diela Agentúra PRO-STAFF s.r.o. Spišská Nová Ves

Zmluva o dielo č.OM/2017 - SOAR sk, a.s. Žilina

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 9/2017 Mgr. Art. Štefan Kocka B.Bystrica

Zmluva o dielo Mgr. Art. Štefan Kocka B.Bystrica

Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota - AT a.s. Žilina

Zmluva o dielo a udelenie súhlasu na jeho použitie Mgr. Matej Bartoš, PhD.

Zmluva o dielo a udelenie súhlasu na jeho použitie Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová

Dodatok č.3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny - SSE, a.s. Žilina

Rámcová zmluva o spolupráci ZľavaDňa, s.r.o.- Bratislava

Darovacia zmluva PhDr. Elena Beňušová

Darovacia zmluva PhDr.Martin Chmelík

Darovacia zmluva Mgr. Ľubica Chmelíková

Darovacia zmluva Mgr. Renata Jedláková

Darovacia zmluva Zdenko Lofaj

Darovacia zmluva Ing. Marta Rusnáková

Kúpna zmluva Anna Beňušová

Kúpna zmluva Bohuš Bušo

Kúpna zmluva Lucia Čutková

Kúpna zmluva MUDr. Mária Kodajová

Kúpna zmluva Anna Konečná

Kúpna zmluva Ivan Korytár

Kúpna zmluva Matúš Laššák

Kúpna zmluva Elena Maderová

Kúpna zmluva Anna Nosková

Kúpna zmluva Mgr. Viera Prvoničová

Kúpna zmluva Mgr. Andrej Sivčo

Kúpna zmluva Mgr. Ján Kodaj

Zmluva o dielo č.1/2017 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová

Zmluva o výpožičke zbierkových a hnuteľných predmetov č.OP 8/2017 Obecný úrad Zuberec

Zmluva o komisionálnom predaji - Ing. Peter Balko-kníhkupectvo Aura

Zmluva o dielo č.259-V0-OTS-F-2017 ŽOS Vrútky a.s.

Rámcová zmluva Studio Echt, s.r.o. Bratislava

Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie Mgr. Ján Baňas,PhD.

Licenčná zmluva JUDr.Peter Kerecman, PhD.

Zmluva o dielo č.289-V0-OTS-F-2017 ŽOS Vrútky a.s.

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - Cestovné poistenie a asistenčné služby

Leasingová zmluva č.00117/0062 Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Bratislava

Dohoda o spolupráci Klub romatnikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc

Licenčná zmluva na vydanie knihy Mgr. Katarína Závadová, CSc.

Zmluva o dielo č.212-V0-OTS-F-2017 ŽOS Vrútky a.s.

Zmluva o komisionálnom predaji Zora Korienková - Suveníry Trenčín

Zmluva o komisionálnom predaji KRAK s.r.o. Rimavská Sobota

Zmluva o komisionálnom predaji Anna Dulovcová

Zmluva o komisionálnom predaji Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o. Podolie

Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688480315

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu MTT Sp. z.o.o. Wroclaw

Zmluva o komisionálnom predaji Mgr. Monika Rosenbergová Levoča

Zmluva o komisionálnom predaji Agentúra EL, s.r.o. Dolný Kubín

Zmluva o komisionálnom predaji Iveta Szaniszlóová Košice

Zmluva o komisionálnom predaji Ing. Peter Balko Kníhkupectvo Aura Zákamenné

Zmluva o komisionálnom predaji Vladimír Žuffa Zuberec

Zmluva o komisionálnom predaji Drevodekor Anna Evinicová Lubina

Zmluva o komisionálnom predaji Teksys, s.r.o. Bratislava

Zmluva o komisionálnom predaji Ján Ondrisek

Zmluva o komisionálnom predaji N-VOICE s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Zmluva o komisionálnom predaji Ľubomír Svýba Oravský Podzámok

Zmluva o komisionálnom predaji AMADEA s.r.o. Dolní Nová Ves

Zmluva o komisionálnom predaji PERLA B.Peták Banská Štiavnica

Zmluva o komisionálnom predaji Iveta Rusňáková IKA Tovarníky

Zmluva o komisionálnom predaji Martina Blažeková Or.Biely Potok

Zmluva o komisionálnom predaji Martin Brxa Turany

Zmluva o komisionálnom predaji Róbert Hozák Čadca

Zmluva o komisionálnom predaji Numizmatika Kremnica s.r.o.

Zmluva o komisionálnom predaji Peter Brezina SAMO Kysucké Nové Mesto

Zmluva o komisionálnom predaji Ján Boggero BIANKO Liptovský Mikuláš

Zmluva o komisionálnom predaji Janka Schwarzbacherová Brezno

Zmluva o komisionálnom predaji Martin Jenčo Košice

Zmluva o komisionálnom predaji Anna Cígerová Ľubochňa

Zmluva o komisionálnom predaji TAX-WW, s.r.o. Bratislava

Zmluva o komisionálnom predaji Združenie na záchranu Lietavského hradu Lietava

Zmluva o komisionálnom predaji MA.JA, s.r.o. Vrútky

Zmluva o komisionálnom predaji Pišný foto, s.r.o. Martin

Zmluva o komisionálnom predaji International Exclusive Tobacco Group, s.r.o. Trenčín

Zmluva o komisionálnom predaji TATRAPLAN s.r.o. Banská Bystrica

Zmluva o komisionálnom predaji Mgr. Marcel Pekár Považská Bystrica

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688497723

Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katowiciach

Zmluva o reklame Rádio LUMEN, spol. s r.o. Banská Bystrica

Nájomná zmluva FULLEYE, s.r.o. Bratislava

Príoha 3/2018 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.36145106/75/2014

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi

Zmluva o dielo Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová

Kolektívna zmluva na rok 2018

Rámcová zmluva pre skupinové poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava

Osobitné poistné podmienky pre rámcové zmluvy cestovného poistenia

Zmluva o dielo Mgr. Zuzana Ivanová

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6688571766

Zmluva o komisionálnom predaji Ing. Milan Gic

Zmluva o komisionálnom predaji Antónia Hindická

Zmluva o umeleckom vystúpení doc. Mgr. art. František Výrostko

Zmluva o umeleckom vystúpení František Výrostko

Zmluva č.OP-05/2018 o poskytnutí školenia-odbornej prípravy TAURUS spol. s r.o. Dolný Kubín

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.OP 1/2018 Vladimír Gazdík, organár-reštaurátor Gajary

Zmluva o dielo Vladimír Gazdík, organár-reštaurátor Gajary

Zmluva o dielo - Občianske združenie pri Škole úžitkového výtvarníctva

Zmluva o dielo Vladimír Lofaj

Zmluva o dielo AVsystems, s.r.o. Bratislava

Zmluva o dielo, výhradná licenčná zmluva

Zmluva o dielo č.3/2018/SaP SNK Martin

Zmluva o dielo Jozef Barnáš JO-BA

Zmluva o dodávke tovaru Firma Jedrzejko

Zmluva o komisionálnom predaji Ján Litvaj

Zmluva o poskytovaní služieb

Darovacia zmluva T.Spitz

Dohoda o ukončení Zmluvy - SOFTEL spol. s r.o. Žilina

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.DK 1/2018

Príkazná zmluva Agentúra EL, s.r.o. Dolný Kubín

Zmluva č.14/2018 SeM o spolupráci

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku pre spoločný mikroprojekt č.INT/ET/TAT/1/II/B/0160 "Múzeum na koľajniciach"

Zmluva o dielo Iwona Piecuch

Zmluva o komisionálnom predaji Tibor Hrotko SOUVENIR

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.DK1/2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.109/2017 SOAR sk, a.s.

Zmluva o spolupráci Oravská muzeálna spoločnosť

Zmluva o dielo Forster archívna a dopravná technika, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št.rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Min.kultúry SR na rok 2018 č.MK-4242/2018/3.2

Zmluva o dielo Mgr. Ivan.Šustr

Zmluva o dielo Ing. Tibor Pšenák

Zmluva o dielo Mgr.Ing. Wlodzimierz Cichocki

Zmluva o dielo Agnieszka Pyzowska

Zmluva o dielo Boguslaw Sroka

Zmluva o dielo prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Zmluva o dielo RNDr. Peter Gajdoš, CSc.

Zmluva o dielo Doc.RNDr. Rudolf Šoltés,CSc.

Zmluva o dielo Ing. Jana Špulerová,PhD.

Zmluva o dielo Doc. PaedDr. Stanislav David,PhD.

Zmluva o dielo Ing. Peter Tomáň

Zmluva o dielo RNDr. Oľga Removčíková

Zmluva o dielo RNDr. Vladimír Migra

Zmluva o dielo RNDr. Dana Bernátová, CSc.

Zmluva o dielo PaedDr. Mária Jagnešáková

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku pre spoločný mikroprojekt č.INT/ET/ZA/1/II/B/0107 "Na oravskom salaši"

Zmluva o zverení hnuteľného majektu do správy

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žílinského samosprávneho kraja do správy správcovi

Zmluva o spolupráci N.Garajová