Zborník 2016

Zborník OM 2016, XXXIII, 2016

 

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2016 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ:
Tkáč, Lukáš: Vývoj majetkov Oravského hradného panstva v období 14. – 16. storočia (rec. T. Tandlich)
Červeňová, Katarína: Zločin a trest alebo Účasť Štefana Thököliho na Wesselényiho sprisahaní a konfiškácia jeho majetku z Oravského hradu (rec. S. Maťugová)
Floreková, Iveta: Súdne procesy „fautoratis dezertorum“ v praxi oravského stoličného súdu v 18. storočí (rec. J. Kurucárová)
Ďurčo, Marek: Začiatok františkánskej misie v Trstenej v druhej polovici 18. storočia (rec. J. Nemeš)
Kulášová, Erika: Tradičný ľudový odev v obci Horná Lehota v období 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia (rec. H. Kotvasová)
Beňušová, Elena: Za chlebom do sveta. Odchod za prácou do sveta jediná možnosť prežitia v minulosti na Orave (rec. P. Slavkovský)
Chmelík, Martin: Rafinéria prírodných olejov v Trstenej (rec. Ľ. Hallon)
Lofajová, Daša: Malé poetické divadlo (rec. M. Kováč-Adamov)
Bednáriková, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne II. (rec. R. Adamko)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Odievanie a móda v tlačiach 16. storočia (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Oravci na stránkach Slovenských národných novín a Orla tatranského v rokoch 1845 – 1848 z fondu Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne (rec. P. Parenička)

 

PRÍRODA:
Kocian, Ľudovít: Anton Kocyan (1836-1916), život a práca
Tomáň, Peter: Výskyt hríbovitých húb (Boletaceae) na Orave (rec. V. Kabát)

 

SPRÁVY A VÝROČIA:
Jagnešáková, Mária a kolektív: Klenotnica Oravského hradu
Floreková, Iveta: 400 rokov od úmrtia Juraja Thurza
Removčíková, Oľga: Celoslovenské tábory ochrancov prírody na Orave
Čajka, Michal: Spomíname na nedožitých 85 rokov Danuty Učníkovej
Lofajová, Daša: Hviezdoslav našimi očami
Konferencia k 150. výročiu narodenia Ladislava Nádaši Jégé
130 rokov Hájnikovej ženy

 

CENA: 10 €

Zborník Oravského múzea

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), tretí vyšiel v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravské múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne.

Zborníky sa dajú kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne či v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk .

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: biblioteka@oravskemuzeum.sk .

Zborník 2015

Zborník OM, XXXII, 2015

 

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2015 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ:
Tkáč, Lukáš: Postavenie mestečiek v majetkovej štruktúre Oravy v 14. – 16. storočí. (rec. I. Floreková)
Floreková, Iveta: Delikty voči životu v praxi Oravského stoličného súdu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Chmelík, Martin: Horská pechota na Orave v r. 1920 – 1939. (rec. P. Matula)
Vrláková, Eva: Vydávanie cestovných pasov medzi dvoma svetovými vojnami. (rec. M. Chmelík)
Beňušová, Elena: Črpáky – výnimočný artefakt ľudového umenia v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. M. Pastieriková)
Kulášová, Erika: Modrotlačové formy pre passerovú dvojfarebnú tlač v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. D. Ferklová)
Lofajová, Daša: Spevokol oravských učiteľov. (rec. D. Kubištová)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Supralibrosy v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Poloniká 17. storočia vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

 

PRÍRODA:

Stockmann, Viliam – Šustr, Ivan: Výsledky pasportizácie významných a chránených stromov na Orave po 40 rokoch. (rec. O. Removčíková)

 

Populárno-náučný seminár pri príležitosti 155. výročia narodenia Martina Kukučína:
Draganová, Andrea: Matej Bencúr v Prahe.
Hajdučeková, Ivica: Martin Kukučín očami aktuálneho vedeckého výskumu.
Ďubeková, Mária: Putovanie Martina Kukučína.

 

CENA: 10 €

 

Zborník 2014

ZBORNÍK OM, XXXI, 2014

 

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2014 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ:

Nemergut, Adrián: Zisťovací archeologický výskum a prieskum na brehoch Oravskej priehrady.
(rec. O. Žaár)
Ďurčo, Marek – Furman, Martin: Neznáma novoveká stavba v Trstenej, okr. Tvrdošín. (rec. M. Čajka)
Floreková, Iveta: Oravský stoličný súd a delikty voči cti, vrchnosti a Bohu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Maťugová, Soňa: Medzníky vo vývoji verejnej správy na Orave. (rec. I. Floreková)
Vrláková, Eva: Pašeráctvo na Orave v 1. polovici 20. storočia. (rec. M. Chmelík)
Chmelík, Martin: Prechod frontu a oslobodenie Oravy v roku 1945 (rec. P. Matula)

Beňušová, Elena: Výrobné techniky a postupy pastierov zo Zázrivej pri spracovaní dreva na výrobu šindľa a salašného riadu zo zbierkového fondu Oravského múzea a súčasní pokračovatelia tradícií. (rec. S. Horváth)

Čajka, Michal: Zaniknutý skvost Oravy Mokradský most a jeho zázemie. (rec. P. Šimko)

Brišáková, Zuzana: Bohumil Valizlosť Zábor, bohatier z Badišova (Stopy Ctiboha Zocha v Jasenovej). (rec. M. Floreková)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Knižné značky v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Diela nitrianskych biskupov 17. – 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Najstaršie poloniká vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

 

PRÍRODA:
Starek, Dušan – Šimo, Vladimír: Fosílne stopy z paleogénnych súvrství centrálnych Západných Karpát z regiónu Orava. (rec. S. Ozdínová)
Tomáň, Peter – Kabát, Vincent – Beran, Miroslav – Deckerová, Helena – Janitor, Anton – Glejdura, Stanislav – Kautman, Václav – Červenka, Ján – Rutkowski, Ryszard: Výskyt makromycétov v severovýchodnej časti Oravy. (rec. I. Kautmanová)
Kabát, Vincent: Výskyt druhov rodu Entoloma (hodvábnica) na hornej Orave. (rec. P. Tomáň)
Migra, Vladimír – Lonek, Ľubomír: Floristické a vegetačné pomery národnej prírodnej rezervácie Bielska skala. (rec. O. Removčíková)

 

Seminár pri príležitosti 175. výročia darovania Čaplovičovej knižnice (1839 – 2014):
Adamko, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá – Orácie – Hymnické piesne.
Zahradníková, Zuzana: Organová škola bratov Žaškovských.
Bednáriková, Janka: Historický výskum neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Jesenský, Miloš: Friedrich Joseph Wilhelm Schröder a rosenkruciánska alchýmia v zbierkach Čaplovičovej knižnice.
Fišerová, Lenka: Ornitologické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Karabová, Katarína: Filozofické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Juríková, Erika: Aptus, idoneus, probus, fidelis. Morálne a vzdelanostné predpoklady pre prácu knihovníka.
Jedláková, Renata –Ileninová, Katarína: Bibliotéka Čaplovičiana v rokoch 2010 – 2014.

 

Seminár „I pamäť nech nám vzácna je...“ k 60. výročiu založenia Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava:
Kovačka, Miloš: Ruppeldtov Hviezdoslav – tvorca slovenskej literatúry a kultúry. Kapitola zo štúdie Fedor Ruppeldt a slovenská kultúra.
Ondrík, Pavol: Pavol Országh Hviezdoslav – prorok a boží muž – paradox proroka.
Rybák, Július: K Hviezdoslavovmu vnímaniu historického poslania Slovanstva.
Kubištová, Dagmar: 60 rokov Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.
Ďubeková, Mária: Hviezdoslavova tvorba ako inšpiračný zdroj vo výtvarnom umení a jeho zastúpenie vo výtvarných zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

 

SPRÁVY A VÝROČIA:
Kulášová, Erika: Výstava Krása písaná ihlou 8. 9. 2014 – 24. 10. 2014.
Ďubeková, Mária: Výstava 60 Hviezdoslavových Kubínov – „...napiť sa z prameňa poézie“.

 

CENA: 10€

 

 

 

Zborník 2013

ZBORNÍK OM, XXX, 2013

 

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2013 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ

Nemergut, A.: Výsledky povrchových prieskumov J. Bártu na neskoropaleolitických lokalitách v okolí Oravskej priehrady
Ďuriš, J.: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Trojice v Hornej Lehote (rekonštrukcia existujúcej dlažby)
Maťugová, rod. Nemčeková, S.: Súdne procesy mešťanov Veličnej v rokoch 1613 – 1802
Floreková, I.: Postoj oravského stoličného súdu k mravnostným deliktom
Grófová, M.: Sociálne a spoločenské pomery mestečka Veličná v 16. – 19. storočí
Kurucárová, J.: Pramene k dejinám hraničných poľských obcí v Štátnom archíve v Bytči
Chmelík, M.: Oravský priemysel účastinná spoločnosť, Príspevok k dejinám industrializácie Oravy
Beňušová, E.: Domácka výroba a remeslá spojené s výrobou, spracovaním a využitím kože na Orave
Porubčinová, Z.: BIBLIOTÉKA ČAPLOVIČIANA, Pozoruhodné diela zo 16. storočia IV.
Jedláková, R.: Nitrianske tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice
Ileninová, K.: Sliezske územné tlače a mapy Sliezska vo fonde Čaplovičovej knižnice
Dulla, M.: Chvála konvenčnosti – oravské kostoly architekta Michala Milana Harminca
Kocian, J.: O výstavbe a prevádzke Oravskej vicinálnej železnice od jej počiatkov až po dnešné časy

 

PRÍRODA
Flajs, T.: Výsledky sčítaní netopierov na zimoviskách na území Národného parku Malá Fatra (2003 – 2014)
Kalaš, M.: Stacionárny monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v Národnom parku Malá Fatra

 

DEJINY A VÝZNAM ORAVSKÉHO MÚZEA
Referáty zo seminára, ktorý sa konal 25. 11. 2013 v Dolnom Kubíne
Removčíková, O.: Seminár k 145. výročiu vzniku Oravského múzea
Removčíková, O.: Prierez dejinami Oravského múzea
Čajka, M.: Dejiny a význam odboru archeológia v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
Chmelík, M.: História a súčasnosť odboru história v Oravskom múzeu
Čajka, M.: Zmysel odboru kunsthistória pre poznanie a ochranu pamiatok
Beňušová, E.: Etnografia v premenách času
Removčíková, O.: Prírodovedná expozícia, príprava a realizácia
Tomáň, P.: Prírodovedný výskum a jeho špecifiká
Ďubeková, M.: Zákulisie literárnych expozícií
Ileninová, K.: Historická Čaplovičova knižnica dnes

 

SPRÁVY A VÝROČIA
Kulášová, E.: Slávnostné otvorenie goralskej drevenice v sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice
Ďubeková, M.: Rozprávkové spomínanie na Máriu Jančovú a Elenu Hroboňovú
Ďubeková, M.: Výstava Návraty do starého Kubína II.
Ileninová, K.: Vavrinec Čaplovič (5.8.1778 Jasenová – 25.12.1853 Bratislava)
Lofajová, D.: Marketingové aktivity Oravského múzea v podobe kultúrnych podujatí a ich vplyv na návštevnosť Oravského hradu

 

Cena: 10€

Zborník 2012

ZBORNÍK OM XXIX – 2012

 

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2012 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ
Furman, M. – Zachar, J.: Nové poznatky o archeologickej lokalite v polohe Šance v Tvrdošíne.
Vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu Alojza Habovštiaka z roku 1957
Floreková, I.: Trestné činy infanticídy v súdnej praxi Oravskej stolice v 18. storočí
Maťugová, S.: Z dejín lekárnictva na Orave 1632-1950
Ďurian, K. – Suchý Ľ. – Krušinský, P. – Korenková, R.: Vývoj krovov na historických objektoch Oravy na základe najnovších výskumov
Čurný, M. – Furman, M. – Janura, T.: Tehliarstvo na Orave
Chmelík, M.: Tehelňa v Istebnom (príspevok k dejinám industrializácie Oravy)
Kulášová, E.: Obyčaje životného cyklu v obci Oravský Biely Potok
Beňušová, E.: Kamenárstvo na Orave
Jedláková, Renáta: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Porubčinová, Z.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo 16. storočia III.
Jedláková, R.: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Jesenský. M.: Basilica chymica vo fonde Čaplovičovej knižnice
Kocian, J.: Jozef Tmák – málo známy botanik Slovenska

 

PRÍRODA
Kučera, P. - Bernátová, D.: Ohrozenie vegetačnej a stanovištnej diverzity Sosniny
Tomáň, P. – Kabát, V. – Beran, M. – Deckerová, H. – Glejdura, S. – Kautmanová, I. – Kautman, V. – Červenka, J. – Rutkowski, R. – Švidroň, M.: Výskyt makromycétov v okolí Dolného Kubína v roku 2011
Kalaš, M.: Priebežné výsledky značkovacej aktivity medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v NP Malá Fatra

 

Príspevky zo seminára MILO URBAN – ŽIVOT A DIELO
Ďubeková, M.: Seminár „Život a dielo Mila Urbana“
Chmelík, M.: Život a dielo Mila Urbana – historický kontext
Součková, M.: K poetike próz Mila Urbana
Hajdučeková, I.: Mužské postavy a kategória rodu v krátkych prózach Mila Urbana
Kakačková, M.: Fragmenty zo života Mila Urbana

 

SPRÁVY A VÝROČIA

Ďubeková, M.: Spomienka na Antona Bernoláka
Majeriková-Molitoris, M.: Kňaz, vydavateľ a vlastenec Štefan Pirončák
Jedláková, R.: Smetanovci a Bibliotéka Čaplovičiana
Ďubeková, M.: Novootvorená expozícia Mila Urbana

Cena: 10€

 

Zborník 2011

ZBORNÍK OM XXVIII – 2011

 

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2011 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

Spoločnosť:
Chleben, I.-Vojteček, M.: Výsledky archeologického výskumu v Dolnom Kubíne
Čajka, Michal: Najstaršie stredoveké opevnené sídla na Orave
Floreková, Iveta: Procesy s čarodejnicami na Orave
Matula, Pavol: Pripojenie Hladovky a Suchej Hory k Poľsku v rokoch 1920 – 1924
Chmelík, Martin: Partizánske skupiny na Orave počas druhej svetovej vojny
Kakačková, Monika: Fotografia ako významný faktor pri poznávaní dejín
Kulášová, Erika: Výročné zvyky v obci Oravský Biely Potok
Beňušová, Elena: Vplyv poľského Podhalia a živých domácich tradícií na vývoj, výzdobu a udržiavanie ženského sviatočného tradičného odevu v goralskej oblasti severovýchodnej Oravy
Beňušová, Elena: Kamenné stĺpy a kríže v goralských obciach beskydskej časti Oravy
Janura, Tomáš – Zvedelová, Kristína: Kúria rodu Kubínyi vo Vyšnom Kubíne v premenách času
Ileninová, Katarína: Prvotlače Čaplovičej knižnice
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana Pozoruhodné diela zo 16. storočia II.
Jesenský, Miloš: Astrologické a alchymistické diela v knižnici Juraja Turzu
Kiss, László: Karol Veselovský (Weszelovszky, 1818 – 1892) – významný lekár z Oravy, priekopník zdravotníckej štatistiky v Uhorsku, neúnavný bojovník za reformu verejného zdravotníctva
Kocian, Jaroslav: Karol Veselovský ako meteorológ
Ďubeková, Mária: Významné židovské osobnosti Oravy

 

Príroda:
Kocian, Jaroslav: Jazerá na Orave
Tomáň, Peter: Výskyt rýdzikov (Lactarius) na Orave
Bernátová, Dana – Mirga, Vladimír: Biogeograficky významné zložky rašelinnej vegetácie v Oravskej kotline a Podbeskydskej brázde

 

Príspevky zo seminára JURAJ TRANOVSKÝ
- posol piesňovej kultúry, ktorý sa konal 10. januára 2011 v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Jež, Radim: Těšínsko v období života Jiřího Třanovského (1592 – 1637)
Spratek, Daniel: Jiří Třanovský – život, dílo a odkaz na rodném Těšínsku
Chromcová, Gabriela: Tranosciana ve sbírkách Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně
Stanček, Rastislav: Teológia Cithary sanctorum Formula svornosti v Tranovského piesňach
Ileninová, Katarína: Odarum sacrarum a Cithara sanctorum vo fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH

 

Správy a výročia:
Jedláková, Renáta: Leopold a Vendelín Bruckovci a Bibliotéka Čaplovičiana
Kakačková, Monika – Ďubeková, Mária: Pripomíname si 90. výročie smrti Pavla Országha Hviezdoslava a 190 rokov od narodenia Martina Hattalu
Chmelík, Martin: Parná lokomotíva ČKD 1441/1928 na Oravskej lesnej železnici
Čajka, Michal: Nová archeologická expozícia na Oravskom hrade
Floreková, Iveta: Projekt kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Cena: 8€

Zborník 2010

ZBORNÍK OM XXVII – 2010

 

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2010 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

Spoločnosť:

Makarová, E.: Príspevok ku kroju lužickej kultúry na Orave

Floreková I.: Poľské vplyvy v dejinách Oravského panstva a hradu

Furman, M. – Čajka, M.: Cisárske opevnenie zo začiatku 18. storočia v Tvrdošíne.

Maťugová, S.: Postoj mešťanov Dolného Kubína k židovskej komunite v rokoch 1720- 1918

Chmelík, M.: Dejiny slovensko-poľského pohraničia na Orave v prvej polovici 20. storočia

Matejka, M. – Šimkovic, M. - Stehlíková, J. - Čajka, M. – Hlavatá, J. – Straková, L.: Nové poznatky o stavebnom vývoji Oravského hradu v stredoveku vo svetle najnovších výskumov.

Zubecová, M. M.: Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne

Bednáriková, J.: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Porubčinová, Z.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo 16. storočia. I.

Jedláková, R.: Zaujímavosti zo zdravotníckej literatúry na Slovensku vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany.

Kocian, J.: Životná cesta Karola Veselovského

 

 

Príroda:

Kocian, J.: Geografické spracovanie chotárnych názvov obce Habovka.

Tomáň, P. – Kabát, V. – Beran, M. – Deckerová, H. – Janitor, A. – Kautman, V. – Červenka, J. – Švidroň, M.: Výskyt makromycétov v okolí Zázrivej 2009-2010.

Bernátová, D. – Kučera, P.: Rastlinné spoločenstvo Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae vo Veľkej Fatre.

Prírodné hodnoty Oravy (Výber referátov zo seminára, ktorý sa konal 15. 10. 2010 v Dolnom Kubíne)

Removčíková, O.: Seminár Prírodné hodnoty Oravy 15. 10. 2010

Kocian, J.: Vodopády na území Oravy

Kocian, J.: Mŕtve ramená riečnych tokov na Orave

Bernátová, D. – Kučera, P. – Migra, V.: Zvlášť ohrozené populácie vyšších rastlín Slovenska na území Oravy

Tomáň, P. – Kabát, V.: Huby Oravy. Cielený mykologický výskum 2000 – 2010

Demko, M.: Chránené vtáčie územie na Orave

Removčíková, O.: Charakteristika vybraných prvkov vegetácie Oravy

 

 

Osobnosti a výročia:

Kubica, P. – Jesenský, M: Juraj Turzo literárnym hrdinom

Kubištová, D.: Päťdesiat rokov expozície Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej

Ileninová, K.: Projekt Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

Cena: 8€

Zborník 2009

ZBORNÍK OM XXVI – 2009

 

Mária Jagnešáková: Čo priniesol rok 2009 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA

Ľudmila Maslíková: Vývoj osídlenia a hospodárskych pomerov na dolnej Orave od počiatkov osídlenia do polovice 18. stor.

Mrekaj, Michal: Zbojníctvo na Orave v 18. storočí

Chmelík, Martin: Vysťahovalectvo z Oravy na príklade okresu Dolný Kubín v rokoch 1918-1945

Karaska Dušan: Výsledky vlastného krúžkovania vtáctva v rokoch 1982 – 2009

 

 

170. VÝROČIE ČAPLOVIČOVEJ KNIŽNICE

Príspevky zo seminára 21. apríla 2009 v Dolnom Kubíne

Augustín Maťovčík: Vavrinec Čaplovič a jeho bibliotéka (K 170. výročiu darovania knižnice Orave r. 1839)

Veronika Nováková: Rukopisné katalógy Vavrinca Čaploviča

Soňa Maťugová: Archívne dokumenty o Vavrincovi Čaplovičovi a Čaplovičovej knižnici v Štátnom archíve – pobočke v Dolnom Kubíne

Otília Štepitová: Všetka jeho obetavosť pramenila z lásky k rodnému kraju

Dagmar Kubištová: Knihovník Ján Smetana ml.

Zdenka Porubčinová: Rukopisná zbierka Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

Erika Juríková: Rukopisy Mateja Bela v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne

Dobrotková, Marta: Príspevok Mateja Bela k latinskej paleografii /numizmatike (spracované na základe rukopisu Matej Bela Diplomatické poznámky k uhorskej numizmatike)

Rastislav Stanček: Reformačné tlače 16. storočia v Čaplovičovej knižnici

Anna Boďová - Beata Vojteková: Záchrana Benátskej biblie z roku 1506

Helena Saktorová: Významní posesori v tlačiach 16. storočia Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

Zdenka Porubčinová: Lekárska literatúra zo 17. storočia v zbierkach Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

Katarína Karabová: Čaplovičova knižnica ako fons scriptorum Latinorum alebo perspektívy a možnosti výskumu pre klasických filológov

Katarína Závadová: Grafická zbierka v Čaplovičiane

Iva Mojžišová: Výtvarná zbierka v Čaplovičiane – súbor divadelných návrhov

Ľubomír Viliam Prikryl: Staré mapy vo fondoch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

Igor Zmeták: Porovnávacia etnológia v Čaplovičovej knižnici

Ladislav Druga: Čaplovičova knižnica a dejiny slovenskej astronómie

Renata Jedláková: Pokračovanie výskumu slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia z fondu Čaplovičovej knižnice Roky 2004-2008

Ileninová, Katarína: Bibliotéka Čaplovičiana v rokoch 2000 – 2009

 

 

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Dana Bernátová - Vladimír Migra: Blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris L.) na hornej Orave

Milan Sýkora: Nový druh amonita na Orave

Michal Čajka: Vzácny renesančný prsteň zo zbierok Oravského múzea

Elena Beňušová: Nová etnografická expozícia na Oravskom hrade ukončená a sprístupnená verejnosti. Druhá časť Oravské zemianstvo a tretia časť Živá expozícia

Mária Jagnešáková: Zborník Oravského múzea – prierez vydávania

Cena: 8€

Zborník 2008

ZBORNÍK OM XXV – 2008

 

Mária Jagnešáková: Oravské múzeum v súčasnosti

 

SPOLOČNOSŤ

Iveta Floreková: Z dejín Oravského múzea
Katarína Ileninová: Balneologické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Milan Thurzo, Radoslav Beňuš, Michal Čajka, Iveta Floreková: Telesné pozostatky rodiny Henkelovcov z krypty v kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade
Mária Hajnalová: Rozbor venčekov a stružlín z hrobky Henkelovcov na Oravskom hrade
Jaroslav Kocian: Genealógia rodiny Guberovcov
Jaroslav Kocian: Jozef Guber a Orava

 

PRÍRODA
Peter Tomáň: Výskyt plávok (Russula) na Orave
Dana Bernátová, Peter Kučera: K diverzite cievnatých rastlín na Kubínskej holi
Dušan Karaska: Výskyt pomorníkov rodu Stercorarius na Orave
Anna Jančigová, Peter Urban: Rozšírenie a značkovacie správanie vydry riečnej na vybraných tokoch Hornej Oravy

 

100. VÝROČIE NARODENIA ŠTEFANA ŠMÁLIKA
(referáty zo seminára dňa 13.12.2008)
Jozef Kušnier: Oslavy 100. výročia narodenia Štefana Šmálika v Tvrdošíne
Ján Čarnogurský: Príhovor na stretnutí pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Šmálika
František Mikloško: Tri krátke úvahy pri storočnici kňaza Štefana Šmálika
Janka Poradová: Štefan Šmálik – historik
Anton Semeš: Štefan Šmálik – kňaz a historik najstarších dejín Slovenska
Nina Klusová: Veľká ozdoba Oravy alebo ľudský pútnik dobrého srdca

 

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Martin Chmelík: Oravská lesná železnica a jej sprístupnenie verejnosti
Elena Beňušová: Nová etnografická expozícia na Oravskom hrade – Prvá časť Ľudová kultúra
Oľga Removčíková: Prírodovedná expozícia Oravského múzea
Iveta Floreková: Spomienka na Igora Čerňana

 

WILLIAM ROWLAND: ERINNERUNGSBLÄTTER
(preklad z nemčiny Jaroslav Kocian)

Cena: 7€

 

 

Pre záujemcov sú v predaji ešte ročníky 2000-2007. Jeden výtlačok stojí 1,66 € a dá sa kúpiť v predajni suvenírov Oravského múzea pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku a na pracovisku múzea v Dolnom Kubíne. Objednať si ho môžete aj e-mailom na adrese priroda@oravskemuzeum.sk alebo telefonicky na čísle 043/5816132.

 

Obsah jednotlivých čísel ZBORNÍKOV OM:

 

 

Zborník OM IX - 1992 

 

Karaska, Dušan: Príhovor
Gallo, Ján: Oravská vychovávateľská spoločnosť v kontexte učiteľského hnutia na Slovensku
Kubištová, Dagmar: Regionálny význam Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Janek, Jozef: Učitelia v Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Kuka, Jozef: Leopold Bruck – významná osobnosť oravskej pedagogiky
Polčic, Alojz: Leopold Bruck a niektoré aspekty jeho novej čítanky
Ballová, Jozefína: Hattalova reforma štúrovskej spisovnej slovenčiny, jej kultúrno-historický význam
Horváth, Pavel: Oravskí členovia Slovenského učeného tovarišstva
Huba, Peter: Dvadsaťpäť rokov Múzea oravskej dediny
Holec, Roman: Poľnohospodárstvo na Orave v poslednej štvrtine 19. storočia
Kaššovic, Branislav – Bábel, Ján: Smrtné štíty v kaplnke Oravského hradu
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom, Tatrzańskom, IV. časť
Kocian, Ľudovít – Murín, Bohumil – Bílek, Štefan: Príspevok k hniezdeniu drozda červenkavého na Slovensku
Majzlanová, Eva: Jedľové bučiny v Skorušinských vrchoch

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Kubištová, Dagmar: Milo Urban

KRONIKA:

Pripomíname si
Huba, Peter: K životnému jubileu Pavla Čaploviča

 

 

Zborník OM X - 1993

 

Majzlanová, Eva: Syntetické spracovanie lesných spoločenstiev Skorušinských vrchov
Milová, Marta: Nelesné rastlinné spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina
Kubinská, Anna: Zoznam machorastov z ŠPR Šútovská dolina
Astaloš, Boris: Obojživelníky a plazy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská doliny v Národnom parku Malá Fatra
Kochjarová, Judita: Dentaria X Paxiana O. E. Schultz v Krivánskej Malej Fatre
Astaloš, Boris: Kosce v Štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Straka, Vladimír: Rovnokrídlovce v Štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Straka, Vladimír: Rovnošvé muchy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Žuffa, Miroslav – Šály, Anton: Voľne žijúce nematódy Štatnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Čarnogurský, Jozef: Príspevok k poznaniu chvostoskokov Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra (záverečná správa – 1991)
Rychlík, Ivo: Chrobáky Šútovskej doliny (CHKO Malá Fatra)
Rychlík, Ivo: Systematický prehľad čeľadí a druhov chrobákov zistených v r. 1991 v Šútovskej doline (CHKO Malá Fatra)
Kulfan, Miroslav: Motýle Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina a jej blízkeho okolia v Národnom parku Malá Fatra
Saniga, Miroslav: Ornitocenózy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina
Kulfan, Miroslav: Motýle Štátnej prírodnej rezervácie Šíp a jej blízkeho okolia (Veľká Fatra)
Karaska, Dušan – Trnka, Robert – Demko, Miroslav: Predbežná správa o avifaune chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Štollmann, Andrej. In memoriam Oldřich Suchánek 

 

 

Zborník OM XI - 1994

 
ŠTDÚDIE

Cyprich, Dušan – Dudich, Alexander: Ektoparazity drobných zemných cicavcov Babej hory v Stredných Beskydách 1. Siphonaptera
Ambros, Michal – Dudich, Alexander – Kováčik, Ján: Prehľad fauny ektoparazitov a nidikolov drobných cicavcov Babej hory (Oravské Beskydy)
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzańskom. V. časť
Saniga, Miroslav: Vtáčie spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Šíp vo Veľkej Fatre
Bíroš, Vladimír: Súpis domov bývalého Námestovského okresu
Porubčinová, Zdenka: Germaniká v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne

MATERIÁLY

Karaska, Dušan: Ďalšie prípady vyvedenia dvoch mláďat orla krikľavého na Slovensku bez zásahu človeka
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Mila Urbana (k nedožitým 90. narodeninám)

SPRÁVY

Karaska, Dušan: Neobvyklé hniezdenie brehule obyčajnej
Beňušová, Elena: Výstava „ Úprava a pokrytie hlavy v oravskom regióne“

VÝROČIA

Kubištová, Dagmar: 40 rokov Hviezdoslavovho múzea

 

 

Zborník OM XII - 1995


SPOLOČNOSŤ

Horváth, Pavel: Orava v období Turzovcov
Čerňan, Igor: Oravský hrad v období Turzovcov a ich hrobka
Závadová, Katarína: Turzovské sídla na grafických vedutách
Saktorová, Helena: Knižnica palatína Juraja Turzu
Vášáryová, Zuzana: Alžbeta Coborová
Medvecký, Jozef: Speculum Justificationis. Turzovský oltár z kaplnky z Oravského hradu a jeho ikonografia
Maťugová, Soňa: Turzovské listiny pre oravské mestečká a obce, uložené v ŠOKA Dolný Kubín

PRÍRODA

Lukáčik, Ivan: Zastúpenie vzrastových foriem a variabilita znakov ihlíc borovice horskej – kosodreviny v oblasti Veľkého Rozsutca a Veľkého Kriváňa
Kulfan, Ján – Zach, Peter: K piceikolným motýľom a chrobákom na Orave
Karaska, Dušan – Demko, Miroslav: Medzinárodné sčítavanie bocianov bielych v roku 1994 v okrese Dolný Kubín
Demko, Miroslav: Príspevok k poznaniu avifauny severozápadnej Oravy
Štollmann, Andrej: Príspevok k biometrike vtákov Oravského regiónu
Bohačík, Ladislav: Príspevok k poznaniu avifauny hornej Oravy

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Čerňan, Igor: Za Pavlom Čaplovičom
Beňušová, Elena: K výstave „Ľan, jeho spracovanie a využitie“
Blahušiak, Miroslav: Ornitologické pozorovania v okolí Lomná v rokoch 1986 až 1993
Blahušiak, Miroslav: Výskyt kormorána veľkého na Krpelianskej priehrade v roku 1993

 

 

Zborník OM XIII - 1996


SPOLOČNOSŤ

Brezováková, Blanka: Magister Dvonč a Orava
Floreková, Iveta: Sedriálny protokol Oravskej stolice z rokov 1688 až 1735
Nosál, Milan – Šlauka, Ľubomír: O zbierke militárií Oravského múzea a o štyroch predmetov z tejto zbierky
Lengyelová, Tünde: Rodinné sviatky Turzovcov
Zubercová, Magdaléna M.: O dvoch mužských odevných kompletoch z hrobky Oravského hradu
Prikryl, Ľubomír Viliam: Novoobjavená mapa Samuela Mikovíniho
Porubčinová, Zdenka: Banskobystrické tlače 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
Maťugová, Soňa: Archívny fond Presídľovacej skupiny Ústie nad Oravou

PRÍRODA

Šípošová, Helena – Pišút, Ivan – Migra, Vladimír: Poznámky k zoznamu oravských rastlín L. Medzihradského
Lukáčik, Ivan: Premenlivosť a poškodenie ihlíc borovice horskej – kosodreviny v Oravských Beskydách
Migra, Vladimír: Príspevok k poznaniu flóry a vegetácie Vtáčieho ostrova
Lučivjanská, Viera: Inventarizačný prieskum malakofauny Oravského regiónu
Holčík, Juraj – Bastl, Ivan: Súčasný stav ichtyofauny rieky Oravy
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzańskom. VI. časť
Trnka, Róbert: Vtáky a cicavce chránenej prírodnej pamiatky Vtáčí ostrov
Štollmann, Andrej: Príspevok k biometrike cicavcov Oravského regiónu

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Porubčinová, Zdenka: Odborné spracovanie výtvarnej zbierky Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Mojžišová, Iva: Na margo návrhov dekorácií pre zámocké divadlá z Čaplovičovej knižnice
Kubištová, Dagmar: Rudolf Dilong ďaleký a blízky
Žabenská, Oľga: Dilongova Trstená
Kocian, Jaroslav: Spomíname na lektora Oravského hradu Petra Turčáka

 

 

Zborník OM XIV- 1997

 

SPOLOČNOSŤ

Dvořáková, Daniela: Hrad Orava a jeho majitelia v období vlády Žigmunda Luxemburského (1387 – 1487)

Floreková, Iveta: Pečate miest a obcí oravského regiónu
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice
Prikryl, Ľubomír V.: Rukopisný originál Stierovej mapy Uhorska z roku 1664 (Ďalší objav v zbierke máp Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne)
Kováčová, Mária: Mikuláš Kubinyi (Niekoľko pripomienok pri príležitosti 60. výročia smrti)
Maťugová, Soňa: Dolný Kubín v rokoch 1632 – 1871 (Obdobie mestečka)
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Viktora Buššu
Beňušová, Elena: Narodenie vo zvykosloví na Orave

PRÍRODA

Kocian, Jaroslav: Reliéfo-substrátovo-pôdna a klimatická charakteristika katastrálneho územia Trstenej (región Orava) na základe spracovaných abiokomplexov Územného systému ekologickej stability

Šteffek, Jozef: Príspevok k poznaniu mäkkýšov NPR Juráňová dolina
Hapl, Ervín – Madera, Miroslav: Vtáctvo Párnického štrkoviska
Kocian, Ľudovít – Jureček, Rudolf: Zahniezdenie kačice divej v Roháčoch

SPRÁVY

Prokop, Josef: Restaurování oděvů z přelomu 16. a 17. století – Juraj a Imrich Turzové
Kocian, Jaroslav: O činnosti ochrancov prírody na Orave v rokoch 1970 – 1990

INFORMÁCIE

Škrabák, Peter: Významná kultúrna aktivita oravského učiteľstva
Porubčinová, Zdenka: Rukopisná zbierka Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Porubčinová, Zdenka: Pamäť sveta – medzinárodný program UNESCO
Kubištová, Dagmar: Za Petrom Škrabákom

 

 

Zborník OM XV - 1998


380. výročie úmrtia Juraja Turzu
Príspevky z vedeckej konferencie zo 17. až 18. októbra 1996 v Dolnom Kubíne

Kubiciel, Romuald: Turzonowie w Polsce i na Ślasku
Šoka, Milan: Turzovci a Banská Bystrica
Mrva, Marián: Hrad Lietava – rodisko Juraja Turzu
Kurucárová, Jana: Turzovci a Bytča
Veselý, daniel: Palatín gróf Juraj Turzo a Žilinská synoda
Lengyelová, Tünde: Vzájomné vzťahy palatína Juraja Turzu a Alžbety Bátoriovej
Bozai, L. Zsuzsanna: Korešpondencia Juraja Turzu a jeho manželky Alžbety Coborovej
Česnek, Stanislav: Vývoj ochrannej zbroje v 16. a 17. storočí
Thurzo, Milan – Lietava, Ján: Identifikácia pozostatkov a zisťovanie telesných znakov palatína Juraja Turzu
Maťugová, Soňa: Kolonizácia Oravy za vlády Turzovcov

SPOLOČNOSŤ
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice II.
Prikryl, Ľubomír Viliam: Staré mapy vo fondoch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Porubčinová, Zdenka: Skalické tlače 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne

PRÍRODA
Astaloš, Boris: Fauna koscov Prírodnej pamiatky Hradné bralo v Oravskom Podzámku
Straka, Vladimír: K poznaniu rovnokrídlovcov Prírodnej pamiatky Hradné bralo v Oravskom Podzámku
Kulfan, Ján – Šuštík, Vojtech: Poznámky o smrekových motýľoch v NP Malá Fatra
Karaska, Dušan: Zimné sčítavanie vodného vtáctva na Orave v rokoch 1993 – 1998

INFORMÁCIE
Karaska, Dušan: 130 rokov Oravského múzea
Reichwalder, Peter: Akademik Dimitrij Andrusov a Orava
Porubčinová, Zdenka: Vavrinec Čaplovič
Kocian, Jaroslav: Za Jánom Brodňanským

 

 

Zborník OM XVI - 1999

 

150. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
Príspevky z vedeckej konferencie 2. februára 1999 v Dolnom Kubíne

Šmatlák, Stanislav: Hviezdoslavovské výročia
Maťovčík, Augustín: Život v zajatí imaginácie (na 150. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava)
Baráthová, Nora: Hviezdoslav a maďarská samovzdelávacia spoločnosť na lýceu v Kežmarku
Štraus, František: Strofy a samostatné strofické útvary v poézii P. O. Hviezdoslava
Púchyová, Ida: Pavol Országh Hviezdoslav: Žalmy a hymny
Vaško, Imrich: Hviezdoslavove básne biblické (Vianoce)
Vašková, Zuzana: Duchovný rozmer Hviezdoslavovej poézie: Agar a Ráchel – dva Božie zákony (Starý a Nový)
Gbúr, Ján – Himič, Peter: Vzhledanie ako typ krátkej veršovanej národnej drámy
Gbúr, Ján: Literárnokritické iniciatívy mladého Hviezdoslava
Kovačka, Miloš: Janoška a Hviezdoslav, Skica k portrétu P. O. Hviezdoslava
Parenička, Pavol: Niekoľko poznámok o vzťahu P. O. Hviezdoslava k Matici slovenskej (a jeho pamiatka v nej)
Kováč, Mišo A.: Audiovizuálna a literárno-múzejná konkretizácia diela P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ
Porubčinová, Zdenka: Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne (k 160. Výročiu darovania knižnice Orave)
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice III.
Ileninová, Katarína: Teologická zbierka v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne

PRÍRODA
Migra, Vladimír – Mudroňová, Marianna: Floristické pomery chráneného areálu Ostrá a Tupá skala
Removčíková, Oľga: Príspevok k flóre prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
Tomáň, Peter: Dynamika štruktúry a vývoj prírodného smrekového lesa v NKP Babia hora
Karaska, Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 1999

 

 

Zborník OM XVII-2000 

 

Anton Kocian – pedagóg, prírodovedec, múzejník
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 16.10.2000 v Dolnom Kubíne pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Removčíková Oľga: Úvodom
Kocian Ľudovít: Životopis Antona Kociana
Feriancová-Masárová Zora: Spomienky na pána Antona Kociana a zhodnotenie jeho zoologickej tvorby
Štollmann Andrej: Anton Kocian z muzeologického hľadiska
Karaska Dušan: Anton Kocian a Oravské múzeum
Galvánek Juraj: Podiel Antona Kociana na formovaní aktívu štátnej ochrany prírody
Kocian Jaroslav: Podiel Antona Kociana na meteorologických a fenologických pozorovaniach
Habovštiak Anton: Úvaha nad publikáciou Orava – turistický sprievodca 1933
Štepita Ján: O Tonkovi Kocianovi – osobne
Malinčík Ján: Môj profesor
Habovštiak Jozef: Prepáčte, pán profesor...

SPOLOČNOSŤ

Čajka Michal: Zbrane z Ostrej skaly nad Vyšným Kubínom (Typologický a chronologický rozbor)

Minárik Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice

Kurucárová Jana: Rod Zmeškal (Pramene vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Bytči)
Grófová Mária: Mestská správa a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva v mestečku Veličná v období neskorého feudalizmu
Kleňová Mária: Milan Kleň (Personálna bibliografia)
Ileninová Katarína: Veľké jubileum 2000 (Historický prehľad jubilejných rokov)

XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody – Slaná voda-Vonžovec (Prehľad odborných výsledkov)
Removčíková Oľga: 35. celoslovenský tábor ochrancov prírody na Orave
Kuderavá Zuzana, Galvánek Dobromil, Tomáň Peter, Eliáš Pavol, Pietorová Eva: Zhodnotenie výsledkov botanickej sekcie na 35. tábore ochrancov prírody v CHKO Horná Orava
Trnka Róbert: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) rašelinísk v CHKO Horná Orava
Suchánek Jaroslav, Suchánek Oldřich: Drobné zemné cicavce rašelinísk – lokalita Bory a Slaná voda

PRÍRODA

Migra Vladimír, Melišík Marián: Floristické a vegetačné pomery prírodnej rezervácie Mutňanská Píla
Šteffek Jozef: Mäkkýše Oravskej vrchoviny
Drdul Ján: K poznaniu spoločenstva chrobákov (Coleoptera) rašelinísk CHKO Horná Orava
Karaska Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 2000

 

 

Zborník OM XVIII-2001

 

Život a dielo Augustína Načina Borina (1900-1977)
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 23.11.2000 v Námestove pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Maťovčík Augustín: Seminár o Načinovi Borinovi
Maťovčík Augustín: Príspevok k životopisu Augustína Načina Borina
Cabadaj Peter: Literárne dielo Augustína Načina Borina
Parenička Pavol: Novinár a publicista Augustín Način

SPOLOČNOSŤ
Porubčinová Zdenka: Kuchárske umenie v starých knihách (zo zbierok Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne)
Minárik Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice V.
Minárik Jozef: Rukopisné kódexy Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Ileninová Katarína: Dizertačné práce v teologickom fonde Čaplovičiány
Nosál Milan: Lovecké zbrane a strelivo v zbierkach Oravského múzea
Chmelík Martin: Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1918-1938
Novosedlíková Kamila: Zakladanie saleziánskej komunity na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2002 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Migra Vladimír, Melišík Marián: Floristické pomery vybraných rašelinísk pod Pilskom
Kabát Vincent, Škubla Pavol, Tomáň Peter: Príspevok k poznaniu makromycétov hornej Oravy
Removčíková Oľga: Herbár Jána Vávru v SNM-Múzeu A. Kmeťa
Ridzoň Jozef: Avifauna Zákamenného a Lomnej
Karaska Dušan: Desať ornitologických táborov Oravská priehrada

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Spomíname na Alexiusa Demiana
Janitor Anton: Spomienka na Igora Fábryho

 

 

Zborník OM XIX – 2002

 

SPOLOČNOSŤ

Čajka Michal: Počiatky a vývoj stredovekej architektúry na Orave

Porubčinová Zdenka: Súpis banskobystrických tlačí 18. a 19. storočia z fondov Čaplovičovej knižnice

Gonda Milan: Neoficiálna literárna tvorba a knižná kultúra na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2003

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Vodopády oravskej časti Národného parku Malá Fatra
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov v doline Mútňanky
Papcun Radovan: Premenlivosť jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia) v oblasti Babej hory
Migra Vladimír, Janckulíková Michaela: Floristické pomery vybraných lokalít bradlového pásma Oravskej vrchoviny
Šteffek Jozef: Mäkkýše z náplavu potoka Blatnej doliny pri Habovke
Svatoň Jaroslav, Kovalčíková Anna: Fauna pavúkov (Araneae) Slanej vody
Svatoň Jaroslav: Nové alebo málo známe pavúky (Araneae) hornooravských rašelinísk
Straka Vladimír, Astaloš Boris: Rovnokrídlovce (Orthoptera) oravských rašelinísk
Straka Vladimír: Rovnokrídlovce (Orthoptera) NPR Rozsutec v Malej Fatre
Straka Vladimír: Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody Trusalová

PREHĽAD ODBORNÝCH VÝSLEDKOV

Removčíková Oľga: XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody v Trusalovej
Dobošová Anna, Galvánek Dobromil: Rašeliniská severného Turca
Sabo Peter: Chránené, ohrozené a endemické druhy rastlín na turistických trasách v NP Malá Fatra
Smetana Vladimír: Príspevok k poznaniu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) na hornej hranici lesa a v subalpínskom pásme Malej Fatry
Mikát Miroslav: Výsledky entomologického průzkumu jihovýchodní části NP Malá Fatra
Richter Ignác: Niektoré druhy motýľov (Lepidoptera) na vybraných lokalitách Malej Fatry
Belanský Pavel: Príspevok k poznaniu rozšírenia obojživelníkov a stavu ich reprodukčných lokalít vo východnej časti NP Malá Fatra
Mikátová Blanka: Výsledky orientačního průzkumu herpetofauny jihovýchodní části NP Malá Fatra
Topercer Ján ml., Bujoková Klára: Výsledky ornitologického prieskumu juhovýchodnej časti NP Malá Fatra
Stollmann Andrej, Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Príspevok k poznaniu drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) v PR Goľove mláky a Hrabinka
Hlôška Ladislav: Denzita a veľkosť individuálneho teritória lokálnej populácie ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis)

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Karol Halák – život a dielo
Kocian Jaroslav, Čerňan Igor: Ján Šiška (1918-2002)
Porubčinová Zdenka: Medzinárodná vedecká konferencia Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra
Removčíková Oľga: Seminár botanikov múzeí SR a ČR na Orave

 

 

Zborník OM XX – 2003

 

SPOLOČNOSŤ

Porubčinová Zdenka: Lekárska literatúra zo 16. storočia v zbierkach Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Kováčová Mária: Príspevok ku genealógii Országhovcov
Kováčová Mária: Z pamätných kníh mesta Dolný Kubín
Janas Karol: Pracovný útvar pre Rómov a tzv. asociálne osoby v Ústí nad Oravou v roku 1944
Gonda Milan: Súčasní oravskí literáti
Kulášová Erika: Trstenské hrnčiarstvo v súčasnosti
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2004
POCTA THEOVI H. FLORINOVI
(Referáty zo seminára 10. apríla 2003)
Maťovčík Augustín: Pocta Theovi H. Florinovi
Parenička Pavol: Európan s pristrihnutými krídlami (Florinov životný vzostup a pád)
Cabadaj Peter: Básnické dielo Thea H. Florina
Maťovčík Augustín: Theo H. Florin ako biografista

PRÍRODA
Thurzo Milan, Lietava Ján, Lengyelová Tünde, Beňuš Radoslav: Anna Szunyogová (rod. Thurzová) – dcéra palatína Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej: Nová antropologicko-historická a paleopatologická analýza
Kocian Jaroslav: Minerálne, mineralizované a inak významné pramene na Orave
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov v okolí Trstenej
Karaska Dušan: Medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v januári 2001

VÝROČIA A SPOMIENKY
Kubištová Dagmar: 50 rokov Literárneho múzea P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Stockmann Viliam: Oravské múzeum na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia (Osobné spomienky)
Stollmann Andrej: Orava v spomienkach žilinského múzejníka
BIBLIOGRAFIA ZBORNÍKA ORAVSKÉHO MÚZEA I-XX
Prikryl Ľubomír V.: Zborník Oravského múzea – dvadsať ročníkov

 

 

Zborník OM XXI-2004

 

SPOLOČNOSŤ
Česnek Stanislav: Polzbroj v zbierkach Oravského múzea
Kulášová Erika: Keramika v zbierkovom fonde Oravského múzea
Kocian Jaroslav: Jozef Maťašák – kňaz, obdivovateľ oravskej prírody a veľký dobrodinec oravského ľudu
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2005 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov na území Babej hory
Migra Vladimír: Príspevok k poznaniu flóry Slanického ostrova

PRÍRODNÉ HODNOTY ORAVY
(Referáty zo seminára Oravského múzea 2.12.2004)
Removčíková Oľga: Seminár Prírodné hodnoty Oravy
Pivko Daniel, Skurčáková Eva: Geologické zaujímavosti hornej Oravy
Kocian Jaroslav: Vodopády vybraných geologických jednotiek Oravy
Šuvada Ján: Rašelinisko Rudné z aspektu pôdnych pomerov
Parusel Jerzy B.: Rogownica alpejska Cerastium alpinum – babiogórski neoendemit?
Galvánek Dobromil: Predbežné zhodnotenie výsledkov mapovania travinnej vegetácie v regióne Orava
Kautmanová Ivona: Zriedkavé a ohrozené huby Oravy v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave
Tomáň Peter, Kabát Vincent: Vzácne druhy makromycétov oravskej prírody
Šteffek Jozef, Nagel K. O.: Vodné mäkkýše regiónu Orava
Karaska Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 2003
Ballo Pavel, Sýkora Juraj: Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v Západných Tatrách
Trnka Róbert: Inventarizačné výskumy v CHKO Horná Orava v rokoch 1998-2004
40. CELOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY SRŇACIE 18. - 23.7.2004
(Prehľad odborných výsledkov)
Removčíková Oľga: 40. tábor ochrancov prírody v Srňacom
Kocian Jaroslav: Geologicko-geografické zaujímavosti okolia Dolného Kubína
Amrein Rudolf J.: Poznámky k výskytu orchideí na 40. tábore ochrancov prírody
Tomáň Peter: Prehľad nálezov makromycétov na 40. tábore ochrancov prírody
Mikát Miroslav: Nálezy a pozorování motýlů (Lepidoptera) na 40. táboře ochránců přírody
Smetana Vladimír: Výsledky výskumu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) v okolí Dolného Kubína
Karaska Dušan: Prehľad ornitologických pozorovaní na 40. tábore ochrancov prírody
Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia) južnej časti Oravskej vrchoviny

SPOMIENKY A VÝROČIA
Maťovčík Augustín: Oblúk života a diela Antona Habovštiaka (1924-2004)
Maťovčík Augustín: Znalec dejín Oravy a Turca (K 70. narodeninám Jozefa Mlynarčíka)

 

 

Zborník OM XXII-2005

 

SPOLOČNOSŤ
Chmelík Martin: Oravský komposesorát v 20. storočí
Šmálik Štefan, Krupa Jozef, Kocian Jaroslav: Príspevok o histórii tvrdošínskej farnosti
Hencovská Judita: Artificiálna hudobná kultúra na dolnej Orave
Maťovčík Augustín: Oravský zbojník Matej Klinovský
Jedláková Renáta: Liptovské tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Klimčíková Angelika: Známa slovenská literatúra v neznámom vydaní
Habovštiaková Katarína: Dialektizmy v literatúre z oravského regiónu
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2005 – II. časť

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Milan Ivan, Červenka Ján, Glejdura Stanislav: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2004
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Škubla Pavol, Milan Ivan, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2005
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2004
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2005
Kocian Jaroslav: Spomienka na RNDr. Miloša Rakúsa, CSc.

 

 

Zborník OM XXIII-2006

 

SPOLOČNOSŤ
Lengyelová Tünde: Konflikty v rodine palatína Juraja Thurzu
Hencovská Judita: Hudobné školstvo a nonartificiálna kultúra na dolnej Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2006

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Opis orografických názvov v oblasti Západných Tatier
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Kautmanová Ivona, Červenka Ján, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v okolí Mútneho
Baláž Michal, Kocian Ľudovít: Vtáčie spoločenstvá horského zmiešaného lesa oravskej strany Západných Tatier
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2006
Karaska Dušan, Ridzoň Jozef: Myšiak hrdzavý, Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) na Orave
Karaska Dušan: Desať ročníkov Oravského ornitologického tábora

 

 

ZBORNÍK OM XXIV - 2007

 

SPOLOČNOSŤ
Renata Jedláková: Košické tlače Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Jaroslav Kocian: Z histórie turistiky na slovenskej (južnej) strane Babej hory a Pilska
Elena Beňušová: Tkáčske remeslo – výrazný oravský fenomén súčasnosti
Ľubomír V. Prikryl: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2007

PRÍRODA
Anton Janitor: Múčnatky hornej Oravy
Vincent Kabát, Peter Tomáň, Mirek Beran, Helena Deckerová, Anton Janitor, Ivan Milan, Martina Vašútová, Stanislav Glejdura: Výskyt makromycétov v oblasti Malatinej
Dana Bernátová, Peter Kučera, Vladimír Migra: K flóre mokradí hornej Oravy
Dušan Karaska, Wlodimierz Cichocki, Miroslav Demko, Piotr Profus: Medzinárodné sčítanie bocianov bielych na Orave v rokoch 2004 a 2005
Dušan Karaska: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2007
Tomáš Flajs: Avifauna Párnického štrkoviska