Voľné pracovné miesto - investičný technik

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme do pracovného pomeru záujemcu na pozíciu „Investičný technik“.

Podmienky:

  • úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru
  • skúsenosti so stavebno-právnou agendou
  • prax v odbore min.5 rokov
  • vodičské oprávnenie skupiny B
  • kladný vzťah k histórii
  • príjemné vystupovanie

Svoje žiadosti zasielajte dopoštou (Oravský hrad, marketingové oddelenie, 027 41 Oravský Podzámok) alebo na muzeum@oravskemuzeum.sk, 043 5816119.