Výzva pre autorov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Oravské múzeum plánuje aj v tomto roku vydať Zborník Oravského múzea 2017. V rámci príprav jeho XXXIV. ročníka, si Vás v mene redakčnej rady dovoľujeme osloviť s ponukou publikovania. Cieľom zborníka je pokračovať a prinášať podnetné, zaujímavé témy z oblasti výskumu dejín, vývoja spoločnosti a prírody, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na región Oravy v súlade so základným poslaním Oravského múzea.
V prípade Vášho záujmu nám názvy svojich štúdií pošlite elektronicky do 30. apríla 2018 na e-mail: biblioteka@oravskemuzeum.sk
Praktické pokyny pre autorov týkajúce sa textovej i obrazovej časti Vám pošleme mailom po nahlásení názvu Vášho príspevku. Odovzdanie plného textu štúdie je najneskôr do 31. júla 2018. Svoje texty vrátane príloh posielajte taktiež elektronicky na adresu: biblioteka@oravskemuzeum.sk Tešíme sa na Vaše príspevky!