Voľné pracovné miesto - lektor/ -ka

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme pracovníka (aj dôchodcu) na obdobie počas turistickej sezóny (15.4. – 31.10. 2018) na pozíciu lektora/-ky v Pamätnom dome M. Kukučína v Jasenovej. Podmienky:
• pozitívny vzťah k literárnej histórii a pamiatkam, záujem o literatúru
• min. stredoškolské vzdelanie
• komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
• znalosť jedného cudzieho jazyka vítaná (nie je podmienkou)

 

Svoje žiadosti spolu s krátkym životopisom zasielajte do 25. 3. 2018 poštou na (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Literárnovedné odd., Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín) alebo mailom na biblioteka@oravskemuzeum.sk (t.č. +421/43/5864780).

 

Viac informácii o Pamätnom dome M. Kukučína a expozíciách múzea na www.oravskemuzeum.sk