Reálne a virtuálne v kultúre poľsko-slovenského pohraničia

Vážení návštevníci,

radi by sme vás infomovali o novom informačnom portáli, ktorý poskytuje virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia, zrealizovanom v rámci mikroprojektu "Reálne a virtuálne v kultúre poľsko-slovenského pohraničia". Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spoluprácie Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

 

Odkaz na portál: http://powiatbielski.wkraj.pl/index.php?SLO